Symposium over de gezondheid van brandweerlieden

Brandweer
Informatiecampagne
Op 13 november 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), in samenwerking met de vakbondsorganisaties, een symposium georganiseerd in de lokalen van de hoofdkazerne van de brandweer van Brussel. Het ging over het sensibiliseren van brandweerlieden over de risico's die een impact kunnen hebben op hun gezondheid. Meer dan 100 deelnemers hebben naar de twee uiteenzettingen geluisterd.

Het publiek heeft meer dan drie uur geboeid geluisterd naar Tommy Baekgaard Kjael, een voormalige Deense brandweerman die zijn loopbaan beëindigd heeft als gevolg van een posttraumatisch stressyndroom. Sindsdien wijdt hij zich bijna uitsluitend aan BrandFolkenes Cancerforening, een organisatie die bijdraagt tot het verspreiden van informatie over de verschillende soorten kanker en die deze als beroepsziekte van brandweermannen wil laten erkennen. Hij heeft ook meegewerkt aan de oprichting van gelijkaardige organisaties in verschillende Europese landen, waaronder België (Red Hose Line).

 

Tijdens zijn presentatie heeft Tommy Baekgaard Kjael de nadruk gelegd op het feit dat heel wat gevaren waaraan brandweerlieden blootgesteld worden niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor hun gezondheidsproblemen, maar dat deze problemen, op langere termijn, het resultaat zijn van hun herhaalde blootstelling aan meerdere gevaren (gekruiste besmettingen).

 

Hij had het met name over de resultaten van studies die in verschillende landen uitgevoerd zijn en die hebben aangetoond dat bepaalde soorten kanker vaker voorkomen bij brandweerlieden. De cijfers spreken voor zich: meervoudig myeloom: + 53% in vergelijking met de volledige bevolking, lymfklierkanker: + 51%, huidkanker: + 39%, hersentumoren: + 31%. De wetenschap heeft nog geen antwoord op de oorzaak van deze cijfers, maar dat verandert niets aan de vaststellingen. Het zou een verspilling van tijd en geld zijn om deze studies opnieuw uit te voeren in België, omdat de resultaten identiek zouden zijn.

 

Hij heeft ook essentiële aanbevelingen geformuleerd:

  • Het gebruik van de beste individuele beschermingsuitrusting is van primordiaal belang voor de preventie. Indien men bijvoorbeeld handschoenen draagt, wordt er 80% minder roet geabsorbeerd door de huid.
  • Na een interventie hebben brandweerlieden vooral behoefte aan een decontaminatie. Vooraleer ze zich met zeep wassen, moeten ze eerst een douche zonder zeep nemen.
  • De strikte opvolging van de decontaminatieprocedures en het gebruik van de hiervoor noodzakelijke middelen is belangrijk.
  • Kleren moeten gereinigd worden met C02.
  • De de kazernes moeten verdeeld worden in nette en besmette gedeelten, waar het personeel, na elke interventie en met de noodzakelijke beschermingsuitrusting, al het interventiemateriaal volledig kan reinigen en het voor de volgende interventie kan voorbereiden.

Ten slotte heeft Tommy Baekgaard Kjael duidelijk gemaakt dat brandweerlieden behoefte hebben aan een wetgeving die deze soorten kanker die beduidend vaker voorkomen bij brandweerlieden als beroepsziekten erkent, en die vernieuwingen durft in te voeren om tot een sterke daling van deze soorten kanker te komen.

 

 

Indien je meer wil  leren over de onderwerpen die door Tommy Baekgaard Kjael heeft behandeld, kunt u zijn presentatie downloaden.

 

De tweede spreker was Martijn Boosman, de voorzitter van de stichting Comics For Safety. Samen met onderzoeker Jens Hellewaard heeft hij stripverhalen en animatiefilms als mogelijke communicatieinstrumenten voorgesteld voor een campagne over de integrale gezondheid van brandweerlieden.  Deze zouden eventueel in de vorm van apps aan een doelpubliek kunnen worden voorgesteld. Jens Hellewaard werkt momenteel aan een doctoraatsthesis over de impact van deze stripverhalen en animatiefilms. De preliminaire resultaten tonen aan dat dit type media populair is bij jonge brandweerlieden.

 

Op vrijdag 29 november 2019 organiseert de DBDMH – Brussels Hoofdstedelijk het colloquium "Een blik op het risico van kanker bij de brandweer"
Er zijn veel inspanningen op internationaal niveau geleverd om kanker bij de brandweerdiensten te bestrijden.
Maar zowat overal stuit de studie over het risico op kanker bij de brandweerlieden op dezelfde problemen: de laattijdige verschijning van de kanker na stopzetting van de beroepsactiviteit, het gebrek aan bruikbare statistische gegevens, de evolutie van het beroep en de daaraan verbonden risico's...
Het colloquium zal de laatste onderzoeken op dit gebied voorstellen, met multidisciplinaire feedback uit België, Frankrijk en Canada.
In het middelpunt van de belangstelling: eerstelijnsinterveniënten, mannen en vrouwen met een gezondheidspotentieel om in stand te houden!

 

Auditoriumzaal
Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel
http://nl.firecancer.org/