Opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Brandweer
Civiele Bescherming
Opleiding
In januari 2022 gaat een nieuwe postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen van start. De opleiding wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta.

 

Tijdens de opleiding leren de deelnemers om snel en gestructureerd advies te geven aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij, incidenten met gevaarlijke stoffen en bij grote branden.

 

 

 

 In de postgraduaatopleiding leren de deelnemers:

  • De wetenschappelijke basisprincipes om het gevaar in te schatten van chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia.
  • Een veilige en adequate operationele inzet vorm te geven bij diverse soorten incidenten (in het brede spectrum van CBRNE, zowel tijdens transport als opslag).
  • Adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

De cursusinhoud bestaat uit 5 opleidingsonderdelen: Chemische, explosieve en radioactieve agentia, Toxische en biologische agentia, Incidentbeoordeling en repressie, Leren uit incidenten en Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De opleiding bestaat uit 306 contacturen en 34 studiepunten.

Lessen

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties anders vereisen. De lessen lopen van januari 2022 tot juni 2023 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en specifieke lessen gaan door op locatie.

Ingangstest en motivatiegesprek

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht.

Alle potentiële deelnemers moeten een verplichte ingangstest en motivatiegesprek afleggen alvorens definitieve inschrijving mogelijk is. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor.

Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding. Er wordt eveneens gepeild naar de beschikbaarheid van de kandidaat voor eventuele deelname in de AGS-wachtdienst.

De intake vindt plaats op zaterdag 25 september 2021 om 9u op Campus Vesta. Vooraf aanmelden is vereist. Vooraf aanmelden is vereist.

Informatie en inschrijven

Op maandag 31 mei 2021 wordt om 19u00 een vrijblijvende infosessie georganiseerd. Aanmelding voor deze sessie is verplicht via ags@campusvesta.be voor 25 mei.

Meer informatie over het curriculum is beschikbaar op: 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/pavo-adviseur-gevaarlijke-stoffen

Indien u specifieke vragen heeft, kan u steeds terecht bij onderstaande contactpersonen:

Definitieve inschrijving dient aansluitend in orde gebracht te worden vóór 31 oktober 2021.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8000 euro. Voor medewerkers van openbare brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2000 euro. Voor kandidaten die werkzaam zijn binnen de Seveso industrie, kan een tussenkomst verkregen worden uit het Seveso-fonds, onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde Federale Overheidsdiensten.