Opdrachten en vestiging van de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Hervorming
Er werden twee nieuwe koninklijke besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 en 16 oktober 2017. Deze besluiten zullen in werking treden op 1 januari 2019.

Het koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen werd gepubliceerd op 9 oktober 2017

Om een betere complementariteit tussen beide hulpdiensten te waarborgen, worden ieders opdrachten duidelijk verdeeld: de dringende lokale opdrachten voor de hulpverleningszones (kolom 1) en de gespecialiseerde en/of langdurige nationale opdrachten voor de Civiele Bescherming (kolom 2).

De Civiele Bescherming intervenieert voor langdurige gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten die specifiek materieel en specifieke training vereisen in drie domeinen: CBRN, Search & Rescue, Heavy Support en Crisis management. De zones zullen dus niet meer moeten investeren in hooggespecialiseerde middelen. De eerstelijnsopdrachten die nog uitgevoerd werden door de Civiele Bescherming, zullen volledig vallen ten laste van de zones die elkaar de noodzakelijke versterking zullen bieden wanneer hun middelen niet volstaan.

De algemene doelstellingen van dit besluit zijn:

  • Het versterken van de verantwoordelijkheid van de zones in hun basisopdrachten;
  • Het aanmoedigen van de interzonale samenwerkingen voor de uitvoering van deze opdrachten;
  • Het bepalen van de gespecialiseerde opdrachten van de Civiele Bescherming;
  • Het bepalen van de modaliteiten voor de uitruk van de eenheden;
  • Het versterken van de suprazonale opdrachten (AGS, internationale opdrachten, hondenteams, …).

U kan het koninklijk besluit hier raadplegen:

Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming

Het koninklijk besluit van 8 oktober 2017 tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de civiele bescherming werd op 16 oktober in het Belgisch Staatblad gepubliceert .

Het bevestigt de toekomstige vestiging van de twee operationele eenheden van de Civiele Bescherming in Crisnée en in Brasschaat.

Het personeel en het materieel van de eenheden van Ghlin, Jabbeke, Liedekerke en Libramont zullen geleidelijk aan ondergebracht worden in de twee centrale eenheden.

De doelstellingen van deze nieuwe organisatie met twee eenheden zijn:

  • de krachten bundelen voor meer efficiëntie;
  • de specialisatie van de Civiele Bescherming versterken ten opzichte van de hulpverleningszones;
  • de interventiecapaciteiten voor de federale grootschalige opdrachten verhogen;
  • de vereiste schaalvoordelen realiseren.

U kan het Koninklijk Besluit hier raadplegen:

Koninklijk besluit van 8 oktober 2017 tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de civiele bescherming

Deze twee besluiten zullen in werking treden op 1 januari 2019.