Ontdek meer over Erwin Hertens, de nieuwe directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Civiele Veiligheid

Brandweer
Civiele Bescherming
Noodcentrale 112
Organisatie
Erwin Hertens is sinds 15 februari de week de nieuwe directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Hij neemt de fakkel over van Laura Szabo, die aangeduid is als voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
Erwin Hertens

De Algemene Directie Civiele Veiligheid staat op verschillende niveaus in voor de goede werking van drie operationele hulp-/nooddiensten van de hulpverleningsketen:

  de Noodcentrales 112, die de noodoproepen behandelen van burgers voor medische hulp of brandweerhulp;

  de hulpverleningszones, die de eerstelijnshulpverlening op zich nemen om de bevolking te helpen;

  de Civiele Bescherming, die gespecialiseerde versterking biedt, hoofdzakelijk bij het optreden van de brandweer, de politie en de overheden.

 

Erwin Hertens werkt al enige tijd voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Op 2 juli 2012 is hij in dienst getreden als directeur 112 waar hij onder andere de federalisering van de Noodcentrales 112 heeft begeleid, het keuzemenu heeft ingevoerd voor de noodoproepen 112/101 en een traject voor een boven provinciale werking van deze Noodcentrales heeft uitgetekend. Tijdens de hervorming van de Civiele Veiligheid heeft hij op een bepaald moment ook de taak van humanresourcesdirecteur van de Algemene Directie Civiele Veiligheid opgenomen.

Erwin Hertens: “Het is een opdracht die ik met volle goesting opneem. Ik ben mij bewust van de uitdagingen die in het verschiet liggen maar ik weet dat ik zal kunnen rekenen op een fantastische equipe. Ik ga deze equipe maximaal ondersteunen zodat we samen hetgeen van ons verwacht wordt kunnen realiseren.”

Erwin Hertens werkt al 30 jaar voor de FOD Binnenlandse Zaken waar hij ook binnen andere departementen meegewerkt heeft aan verschillende boeiende projecten. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegewerkt aan de eerste informatisering golf van de politie (het Politie Informatica Project) en aan het organiseren van de Europese en regionale verkiezingen in 2009 en de vervroegde federale verkiezingen in 2010. Ook heeft hij de ontwikkeling van een nieuw elektronische stemsysteem begeleid, stemsysteem dat al bij verschillende verkiezingen werd ingezet.

 

Curriculum Vitae, in ’t kort:

  • 1980-1985: opleiding rechten, afgestudeerd in 1985
  • 1985-1986: verplichte legerdienst
  • 1986-1989: advocaat aan de balie (eerst in Mechelen en nadien in Brussel)
  • 1989-1990: stage bij het Ministerie van verkeerswezen
  • 1991-…    : Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • 1991-2000: Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie
  • 2000-2008: Federale diensten van de gouverneur van Vlaams-Brabant
  • 2008-2012: Algemene Directie Instellingen en Bevolking
  • 2012-2021: Algemene Directie Civiele Veiligheid – Directie 112