Nieuwe catalogus voortgezette opleiding – juni 2017

Brandweer
Opleiding
De Catalogus Voortgezette Opleiding is in juni 2017 geactualiseerd. Deze catalogus bevat alle opleidingen die goedgekeurd zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken. De catalogus is onderverdeeld in brevet-, getuigschrift-, en attestopleidingen, die erkend worden als voortgezette opleiding. De attestopleidingen zijn ook opgedeeld naar thema (brandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en andere), met vermelding van het doelpubliek.
Catalogus voortgezette opleiding juni 2017

Met het doelpubliek bedoelen we het kader voor wie de attestopleiding het meest van toepassing is, maar uiteraard is het mogelijk om als midden of hoger kader een attestopleiding te volgen, die het lager kader als doelpubliek heeft. 

Deze catalogus is geldig vanaf publicatie. Opleidingen die reeds gestart of gepland zijn op basis van de vorige catalogus, zullen erkend en gesubsidieerd blijven (ondanks de wijzingen ten opzichte van de huidige catalogus).  We vragen wel om bij de nieuwe planning gebruik te maken van de nieuwe catalogus.

Lees meer