Multi-Opcom 2017

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Procedures
Publicatie van derde ministeriële omzendbrief “Multi-Opcom”, betreffende het gebruik van de multidisciplinaire gespreksgroepen van Astrid.

Het ASTRID-netwerk is het radiocommunicatienetwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten en bestaat uit meerdere netwerken : radio TETRA, paging POCSAG en Blue Light Mobile. Deze omzendbrief richt zich op het gebruik van het TETRA-radionetwerk.

In deze omzendbrief wordt toegelicht op welke wijze de multidisciplinaire communicatie tussen de verschillende disciplines en andere partijen verloopt, zowel in routine-omstandigheden als in crisissituaties. De implementatie ervan hangt af van de herprogrammering van alle TETRA-radio's van elke discipline, en dit werk begint voor de meeste disciplines pas in 2018 (na het verschijnen van de monodisciplinaire communicatie-omzendbrieven, momenteel in voorbereiding).

Downloaden Multi-Opcom 2017