Defilé van 21 juli 2021: hulde aan de coronahelden en de slachtoffers van de overstromingen

21 juli is traditioneel de gelegenheid om de mannen en vrouwen te bedanken die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van onze medeburgers. Dit jaar wou de federale regering alle actoren in de kijker plaatsen die zich hebben ingezet in de strijd tegen de pandemie: Defensie, de Civiele Bescherming, de Politie, de hulpdiensten en de medische diensten, maar ook alle burgers.

Naar aanleiding van de overstromingen die enkele dagen voor de Nationale Feestdag plaatsvonden, besloten de politieke autoriteiten uiteraard om het aantal personeelsleden die zouden deelnemen aan het defilé te beperken zodat ze de bevolking zouden kunnen helpen, maar ook om hulde te brengen aan de slachtoffers van de overstromingen.  

De Algemene Directie Civiele Veiligheid werd vertegenwoordigd door twee voertuigen in plaats van vijftien voertuigen, zoals oorspronkelijk was voorzien.

De Civiele Bescherming heeft haar FRUB-capaciteiten (Flood Rescue Using Boats) in de verf gezet. Deze worden op grote schaal ingezet bij de redding en evacuatie van slachtoffers van overstromingen. 
De FRUB-teams zijn speciaal opgeleid om per boot opsporings- en evacuatieoperaties voor mensen of dieren uit te voeren.  Ze verstrekken ook levensnoodzakelijk goederen aan de slachtoffers van de overstromingen. 

De brandweer heeft deelgenomen aan het defilé met het nieuwe REFIT-voertuig van de hulpverleningszone Vesdre - Hoëgne & Plateau (VHP), één van de zones die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen. Het betreft een operationeel decontaminatievoertuig voor de brandweer waardoor alle intervenanten kunnen terugkeren met een volledig schone outfit en volledig propere persluchtmaskers en slangen. Het is niet enkel giftig om rook in te ademen tijdens een interventie. De giftige deeltjes hechten zich ook vast op hun kledij. Dit voertuig is dus van groot belang voor de gezondheid van de brandweerlieden. Door zich op de plaats van de interventie om te kleden, wordt de blootstellingstijd sterk verkort.

De Algemene Directie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie van het defilé en alle personeelsleden die elke dag worden ingezet om de burgers te helpen.

 
Bekijk de foto's van het defilé