Civiele bescherming vervoert medisch materiaal uit de Europese strategische stock naar Servië

Civiele Bescherming
Internationale missies
Interventie
Op 9 april 2021 hebben twee vrachtwagens van de Belgische Civiele Bescherming chirurgische maskers en beschermende handschoenen uit de Europese strategische rescEU reserve aan Servië geleverd. De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst van de FOD Binnenlandse Zaken en partner van het Mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie. De samenwerking tussen de Civiele Bescherming, de FOD Volksgezondheid en de Europese Unie bewijst opnieuw dat België een solidaire en betrouwbare speler is op het vlak van Europese hulpverlening in geval van een crisis of een ramp.
Levering van chirurgische maskers en beschermende handschoenen aan Servië

België maakt sinds 1 januari 2021 deel uit van de landen die medische voorraden beheert van de strategische rescEU reserve voor de Europese Unie. Op vraag van de Europese Commissie kan het materiaal van deze stock gestuurd worden naar landen die het nodig hebben. De stock wordt volledig gefinancierd door Europa en beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Hiermee toont België eens te meer een solidaire en betrouwbare partner te zijn in het kader van de Europese hulp door een draaischijf te zijn voor opslag en distributie van essentiële medische uitrusting in Europa.

Levering van chirurgische maskers en beschermende handschoenen aan Servië

Op donderdag 8 april 2021 vertrok een team van zes personen en twee vrachtwagens van de Civiele Bescherming naar Servië om 730.000 operatiemaskers en 730.000 paar beschermende handschoenen uit de strategische reserve van de rescEU te leveren. Na zes landsgrenzen te over te steken, werd de uitrusting op vrijdag 9 april in ontvangst genomen door een delegatie van de minister van Binnenlandse Zaken van Servië. Ook de Belgische ambassadeur en de Europese delegatie waren op deze gelegenheid aanwezig.

Strategische medische Europese stock in verschillende lidstaten

Wegens de coronacrisis heeft de Europese Commissie in maart 2020 beslist om het in het kader van het Mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie (Union Civil Protection Mechanism - UCPM) verschillende EU-lidstaten strategische medische stocks en een systeem van verdeling te voorzien. Dankzij deze stock kan er sneller worden gereageerd tijdens de gezondheidscrisis zoals de COVID 19 pandemie.

Tegen eind april 2020 waren er al stockageplaatsen operationeel in Duitsland en Roemenië reeds operationeel. Tienduizenden beschermende maskers van deze centra zijn uitgedeeld aan de meest behoevende landen. Sinds september 2020 is er ook een deel van de strategische stock in Griekenland, Denemarken, Hongarije en Zweden operationeel.

In antwoord op een nieuwe oproep van de Europese Commissie in de zomer van 2020 heeft de FOD Volksgezondheid met steun van de FOD Binnenlandse Zaken een dossier ingediend voor de oprichting van een strategische Europese stock in België ter waarde van 34 miljoen euro. Het eerste deel van de medische stock is sinds 1 januari 2021 operationeel.

Contract met de Europese Commissie in het kader van het Mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie

De strategische medische reserves maken deel uit van de ruimere rescEU-capaciteiten die in 2019 werden opgericht binnen het UCPM, waaronder ook andere middelen vallen, zoals brandbestrijding vanuit de lucht en middelen voor medische evacuatie.

Lidstaten die een rescEU capaciteit aanbieden sluiten een contract af met de Europese Commissie waarin ze zich engageren om deze capaciteit binnen het Mechanisme voor civiele bescherming van EU in te zetten zodra de Europese Commissie hiertoe verzoekt en dit gedurende een periode van vijf jaar. Op de momenten dat rescEU capaciteiten niet ingezet worden binnen het UCPM, kunnen de aanbiedende landen deze capaciteiten ook inzetten op het eigen grondgebied.

.

 

Zie de foto's: