Civiele bescherming onafgebroken gemobiliseerd om slachtoffers overstromingen te helpen

Civiele Bescherming
Interventie
Sinds 13 juli werd de volledige Civiele Bescherming onafgebroken ingezet om hulp te bieden aan de lokale overheden en de slachtoffers van de overstromingen. De middelen en de deskundigen inzake operationeel crisisbeheer (Dir-CP-Ops) van de Civiele Bescherming zijn momenteel nog steeds op het terrein aanwezig in deze herstelfase. In deze nieuwe fase neemt de Civiele Bescherming actief deel aan de federale ondersteuningscel die werd opgericht onder de voogdij van het 'Commissariat spécial à la reconstruction' van het Waalse Gewest die alle acties die worden ondernomen, coördineert.

Aanvankelijk bestonden de opdrachten van de personeelsleden van Crisnée en Brasschaat voornamelijk uit het redden en evacueren van personen die vastzaten door het water.  In totaal kwamen er dertig personeelsleden (FRUB-teams (Flood Rescue Using Boats) en duikers) snel in actie.  De Civiele Bescherming heeft ook zandzakjes gevuld en uitgedeeld om het stijgende water tegen te houden en er werden verschillende zware pompwerkzaamheden uitgevoerd in de provincies Limburg, Luik, Namen, Luxemburg, Waals-Brabant en Vlaams-Brabant. Vanaf het begin van de overstromingen waren er officieren van de Civiele Bescherming aanwezig in de verschillende crisiscellen die op gemeentelijk en provinciaal niveau waren opgezet.

Daarna werden de operaties toegespitst op het zoeken naar vermiste personen, ter ondersteuning van de federale politie (Cel Vermiste Personen) en in de infrastructuren van de eenheid van de Civiele Bescherming in Crisnée gingen de DVI-teams (Disaster Victim Identification) van de federale politie over tot de identificatie van slachtoffers, waar ook een tijdelijk mobiel mortuarium werd opgezet. Nadat het water was gezakt, werden de bouwwerktuigen van de Civiele Bescherming (kranen, graafmachines, afvalcontainers, enz.) bovendien ingezet in verschillende getroffen gemeenten om de enorme hoeveelheid puin te ruimen.

Voor de periode van 24 juli tot 8 augustus werden er in Crisnée 227 personeelsleden (beroepsagenten en vrijwilligers) gemobiliseerd.  Er was ook versterking uit Brasschaat beschikbaar om dit contingent aan te vullen.  Er werden personeelsleden ingezet naargelang de nood aan gespecialiseerd materieel (FRUB, duikers, drones, pompen, enz.) op het terrein.

Er zijn momenteel nog steeds deskundigen inzake operationeel crisisbeheer (Dir-CP-Ops) aanwezig in de zwaarst getroffen gemeenten om in overleg met de lokale overheden de behoeften te evalueren en de verschillende uit te voeren acties te coördineren.  De komende dagen zijn er nog verschillende soorten operaties gepland.

 

Ontdek de interventies van de Civiele Bescherming in beeld: