Belgian UCPM experts day

Civiele Bescherming
Op 3 december organiseerde de Algemene Directie Civiele Veiligheid haar 5de UCPM Experts Day. Dit jaarlijkse seminarie brengt alle Belgische opgeleide UCPM-experten (Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming) samen, en biedt de gelegenheid om hen op de hoogte te brengen van de evoluties binnen het UCPM en de Belgische activiteiten en projecten op het gebied van internationale noodhulp. Dit jaar werd het seminarie online georganiseerd.Normaal vindt het gedurende een hele dag plaats in het centrum van Brussel, waardoor formele en informele uitwisselingen mogelijk zijn.

De Belgische UCPM-deskundigen komen uit een brede waaier van disciplines, sectoren en instanties voor rampenbeheer: deskundigen van brandweer, civiele beschermingseenheden, maritieme reactie-eenheden, medische diensten, rampenplanning op alle niveaus, politie, buitenlandse zaken, defensie, enz. In hun dagelijks werk hebben veel van deze deskundigen betrekkelijk weinig contact met de UCPM en werken zij met verschillende partners in verschillende netwerken. . Deze jaarlijkse seminaries zijn dus een belangrijk moment voor onze experten om een band met het UCPM te behouden en bij te dragen aan het netwerk dat hen allemaal verbindt.

Het werkterrein van onze UCPM-experten strekt zich uiteraard uit tot buiten onze eigen landsgrenzen. In ons evenement proberen we een open en leergierige blik te hebben door elk jaar de diensten van de Europese Commissie (DG ECHO) en buitenlandse collega's uit te nodigen om een onderwerp voor te stellen, of gewoon deel te nemen aan de discussies.  Dit jaar gaf de Europese Commissie een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen het Mechanisme, met bijzondere aandacht voor HERA (de nieuwe autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied).

De nationale opleidingscoördinator van Portugal was dit jaar ook aanwezig, omdat Portugal een eigen Experts Day wil organiseren. Uitgerekend vanuit de stad waar het team aan het werk was geweest, benadrukte een Slowaakse expert die destijds aan de missie meewerkte, het belang van de bijstand die het Belgische medische team in Slowakije verleende.

Een expert van de Belgische ambassade in China nam ook deel aan het seminarie.

Actief betrokken zijn bij een UCPM-missie, hetzij als gastland, als deel van een interventieteam of als expert, betekent altijd een beetje alleen zijn. Je bevindt je in een onbekende omgeving en situatie, ver weg van je dagelijkse infrastructuur en netwerk. Naast de UCPM-opleidingen en -oefeningen, als een "Belgisch Kennisnetwerk", kunnen de Experts Days ervoor zorgen dat onze experten niet helemaal in het diepe worden gegooid. Het geeft hen enkele herkenbare elementen in hun nieuwe omgeving, een netwerk waarop ze kunnen terugvallen en vrienden die hen kunnen steunen. Hierdoor kunnen ze, waar nodig, snel aansluiting vinden bij de brede waaier van diensten die in ons netwerk vertegenwoordigd zijn, gaande van de Belgische diplomatieke diensten tot, bijvoorbeeld, de Belgische vereniging van brandwondenspecialisten.

Alleen kunnen we veel, maar samen kunnen we nog veel meer.