Aziatische hoornaar: herkennen, melden en beveiligen

Brandweer
Informatiecampagne
Sinds de melding en bevestiging van een aantal nesten van de Aziatische hoornaar dit jaar heeft het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een voorlopige richtlijn verspreid naar de verschillende hulpverleningszones in België met betrekking tot de neutralisatie van deze diersoort.
Nest Aziatische hoornaar

Herkennen, melden en beveiligen

Belangrijk is dat de brandweer bij interventies voor de verdelging van wespennesten het soort wesp probeert te herkennen en in het geval van een nest van de Aziatische hoornaar dit meldt aan de experten van de Universiteit van Gent (UGent), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W). Verder moet de brandweer enkel de omgeving van het nest beveiligen. Aangezien de neutralisatie van een nest van de Aziatische hoornaar een andere aanpak vraagt dan de klassieke wespenverdelging gebeurt deze voorlopig door een team van experten. Er zal een structuur worden uitgebouwd binnen het brandweernetwerk met specialisten die op termijn zullen instaan voor de neutralisatie van deze nesten. Het Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid zal de uitrol coördineren in samenwerking met de brandweerorganisatie.

 

                      Aziatische hoornaar                                                                Europese hoornaar

De Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een invasieve diersoort die zich snel kan uitbreiden. In het voorjaar maakt een koningin na haar winterslaap een eerste nest dat in 70% van de gevallen tijdens de zomer wordt verlaten voor een definitief, secundair nest op een andere locatie. De secundaire nesten bevinden zich vaak in hoge boomtoppen (+ 10m) en zijn moeilijk bereikbaar via ladder of hoogtewerker. Bij de minste verstoring van het nest, slaan de hoornaars alarm en kunnen ze heel snel het nest verlaten om aan te vallen.

De beste verdelgingsresultaten werden in Frankrijk en Wallonië geboekt met behulp van een lange telescoopsteel (tot 30m) met anti-blokkeringssysteem. Ook de klassieke beschermingsmiddelen blijken onvoldoende. Deze hoornaar kan zijn gif richting belager spuiten, waardoor oogbescherming en bescherming luchtwegen noodzakelijk zijn.

De Aziatische hoornaar valt bijenkasten aan en rooft deze deels leeg. Overheden en terreineigenaars binnen de Europese lidstaten delen de verantwoordelijkheid om deze soort zoveel mogelijk onder controle te houden.

Meer info

Download de voorlopige richtlijn “Aziatische hoornaar in België”.

Meld de aanwezigheid van een Aziatisch horzelnest op de website https://vespawatch.be/report-nest/