Voor 15.855.000€ aan brandweermaterieel gekocht in 2012

Brandweer
Evenement
Op de Ministerraad van 7 december 2012 is een laatste schijf van 7.399.000€ van het budget voor de aankoop van brandweermaterieel in 2012 vrijgegeven en ook het aanvullend investeringsprogramma goedgekeurd.

In januari 2013 zal dus de laatste enveloppe van beloftebrieven voor het jaar 2012 naar de brandweerkorpsen wiens voorstellen de gouverneur een hoge prioriteit heeft gegeven, verstuurd worden.

Op 11 oktober 2012 werden reeds beloftebrieven opgestuurd voor een totaal bedrag van 8.456.000€ naar de betrokken brandweerkorpsen. Dit brengt het eindtotaal voor de aankoop van brandweermaterieel in 2012 op 15.855.000€.

Directeur-Generaal Civiele Veiligheid, Jérôme Glorie: “We zijn verheugd dat we, ondanks de budgettair moeilijke tijden, terdege in de veiligheid van de burger en onze hulpdiensten kunnen blijven investeren. De aankoop van materieel voor brandweer, Civiele Bescherming en de noodcentrales, evenals het ontwikkelen van gespecialiseerde standaard operatieprocedures en opleidingen voor deze hulpdiensten blijft ook in 2013 voor onze Algemene Directie de prioriteit.”