Opsporing verzocht: Interventieverslagen

Brandweer
Evenement
Sinds 26 augustus 2012 is de computertoepassing voor brandweerstatistieken van de Algemene Directie Civiele Veiligheid “IBZ Statistics” operationeel. De laatste maanden zijn minder dan de helft (123 brandweerkorpsen uit 27 zones) van de 250 Belgische brandweerkorpsen gestart met het opladen van interventieverslagen. “IBZ Statistics” maakt het mogelijk om brandweerstatistieken op een geautomatiseerde wijze te verzamelen en te verwerken.

De documentatiedienst van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, onder leiding van Jean-Christophe Didderen, heeft het laatste jaar hard gewerkt om de computertoepassing zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken. Begin 2013 wil de Algemene Directie Civiele Veiligheid over de statistische gegevens van 2010 tot 30 juni 2012 van en voor alle brandweerkorpsen beschikken.

Sofie Lauwers, contactpersoon voor IBZ Statistics bij brandweer Brugge: "Het systeem laat toe om op een eenvoudige en praktische manier gegevens door te sturen. Je kan de interventieverslagen eenvoudig opladen in IBZ Statistics en dit neemt niet veel tijd in beslag. Eens al je interventieverslagen opgeladen zijn, kan je bovendien de nodige statistieken van je eigen brandweerkorps of -zone opvragen. Wij hebben al onze interventieverslagen tot deze zomer al opgeladen en zullen dit ook in de toekomst systematisch blijven doen.

Situaties van de verschillende brandweerkorpsen (stand van zaken: 17/01/2013)


 

 • Groen: korpsen die al minstens één, door de toepassing gevalideerd, bestand met interventieverslagen hebben opgeladen.
 • Oranje: korpsen die geen, door de toepassing gevalideerde bestanden met interventieverslagen, hebben opgeladen, maar die door de Algemene Directie Civiele Veiligheid gecontacteerd zijn en die de reden van hun vertraging hebben meegedeeld.
 • Rood: korpsen die de Algemene Directie Civiele Veiligheid niet heeft kunnen contacteren ondanks verschillende pogingen.

Waarom interventieverslagen opladen?

Van zodra de interventieverslagen van alle brandweerkorpsen doorgestuurd en gevalideerd zijn, kunnen hieruit statistieken getrokken worden over het soort van incidenten, het aantal geredde personen, het aantal agressies ten opzichte van brandweermensen… De statistische module is van deze aard dat op bijna ieder veld van de interventieverslagen (model vanaf 2012) statistieken kunnen worden getrokken.

Een vruchtbare Win-Win

Deze statistieken kunnen de brandweerdiensten, de Algemene Directie Civiele Veiligheid, het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en de Algemene Directie Preventie en Veiligheid helpen om gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen met betrekking tot onder andere:

 • bepaling van de noden voor aankoop van materieel
 • de opleidingen en standaard operatieprocedures die prioritair uitgewerkt moeten worden
 • mogelijke brandpreventie-initiatieven of -maatregelen die genomen moeten worden
 • de bijstand van korpsen in relatie tot hun territoriale bevoegdheid
 • Het al dan niet aanwerven van extra personeel
 • Een betere beeldvorming naar de media, de Parlementsleden en dus naar de burgers, de belastingbetalers

De brandweerzones kunnen met de zonale versie van Abifire zelf ook een deel van de statistieken voor hun grondgebied raadplegen om hun beleidsbeslissingen te motiveren. Andere statistieken kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid : DOCSCV@ibz.fgov.be .

Hoe interventieverslagen opladen?

Het opladen van interventieverslagen kan via twee verschillende procedures:

 • De brandweerkorpsen die werken met de softwaretoepassing “Abifire” van ICT-bedrijf “Abiware”, kunnen met enkele klikken deze statistieken doorsturen. Raadpleeg de handleiding voor meer info.
 • De korpsen die niet met de softwaretoepassing “Abifire” werken, kunnen hun interventieverslagen opladen op de website van “IBZ Statistics”. Deze korpsen bevatten twee groepen.

 1. De korpsen die hun interventieverslagen in Excel of op papier bijhouden, kunnen de gegevens van deze interventieverslagen indien nodig eerst in een Excel-bestand met het juiste formaat ingeven. Hierna kunnen ze dit opslaan als “.csv”-bestand en dit bestand opladen op de website. Als je het blanco Excel-bestand met het juiste formaat nog niet ontvangen hebt, kan je dit aanvragen via de documentatiedienst van het Federaal Kenniscentrum.
 2. Korpsen die een andere beheersoftware dan “Abifire” gebruiken (tweede groep), kunnen hun interventieverslagen opladen in “.xml”-formaat.

Van zodra u een bestand met interventieverslagen doorstuurt naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid, wordt het door de statistiekentoepassing verwerkt. Het wordt gevalideerd als er hier geen probleem in is, of geweigerd als er punten te wijzigen zijn. Als uw bestand met interventieverslagen gevalideerd is, worden deze automatisch in de “IBZ Statistics”-databank opgenomen.