Opleiding asbestprocedure bij brand

Brandweer
Opleiding
Vandaag, 22 maart 2012, gaat de eerste ‘train-the-trainer’-opleiding over de asbestprocedure bij brand door in Campus Vesta in Ranst.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid  heeft deze procedure uitgewerkt met een team van experts uit de operationele wereld. Ze organiseert de opleiding om de brandweer te leren hoe ze best om kunnen gaan met asbest tijdens en na het bestrijden van een brand.

“Het is belangrijk om de hulpdiensten te wijzen op de gevaren van asbest,” zegt Luc Faes, dienstchef bij de brandweer van Kasterlee en een van de voortrekkers van het project. “Vooral bij oude gebouwen vinden we asbesthoudende materialen zoals golfplaten terug. Tijdens een brand kunnen fijne asbestvezels in de lucht komen. Als deze vezels zich in de longen vastzetten, kunnen ze op termijn kanker veroorzaken. Wat asbest zo gevaarlijk maakt, is dat de vezels niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn. Als er nog maar een vermoeden van asbest is, moeten hulpdiensten dus voldoende beschermingsmaatregelen nemen en afstand in acht nemen.”

Tijdens de opleiding krijgen de cursisten onder andere te horen waarop ze moeten letten tijdens een brand en welke maatregelen ze moeten nemen bij het  verwijderen van asbest. “De hulpdiensten moeten  alles goed vochtig houden zodat de asbestvezels niet terug in de lucht terecht komen. Na de interventie moeten kledij en voertuigen  goed afgespoeld worden,” aldus Luc Faes.

De opleiding zal via het ‘Train the Trainer’-principe worden georganiseerd. Per provincie volgen vier mensen, aangeduid door  de provinciale opleidingscentra,  de opleiding. De bedoeling is dat deze vier trainers nadien zelf de opleidingen gaan geven aan alle officieren, onderofficieren en korporaals met een brevet sergeant, kortom alle personen die kunnen optreden als bevelvoerder. De asbestprocedure bij brand zal uiteindelijk geïntegreerd worden in de brandweeropleiding op het niveau sergeant. Iedereen krijgt een actiekaart mee met een stroomschema waar nog eens duidelijk opstaat wat hulpdiensten moeten doen tijdens en na een brand met asbest. Deze kunnen ze dan in de praktijk gebruiken.

De Franstalige opleiding vindt plaats op donderdag 19 april 2012 in het kasteel van Florival in Archennes.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen die allemaal dezelfde eigenschappen bezitten: ze splitsen zichzelf in de lengte steeds verder op tot zeer fijne vezeltjes die niet met het oog zichtbaar zijn. Het inademen van deze vezels kan kanker veroorzaken. Er zijn twee soorten asbest:

  • Hechtgebonden asbest: asbesthoudende producten waarbij de asbestvezels stevig gebonden zijn in een bindmiddel zoals cement, kunststof of lijm.
    Voorbeelden: dakbekleding, bouwpanelen, bloembakken
  • Losgebonden asbest: De asbestvezels binnen de materialen zijn niet of onvoldoende gebonden
    Voorbeelden: waterdichtende materialen, thermische isolatie van buizen en boilers

Asbest wordt maar schadelijk wanneer er op ‘ingegrepen’ wordt. Daardoor kunnen de vezels ontsnappen. Bij een brand is de kans op verspreiding van asbestvezels dus reëel. Bij een zogenaamde asbestbrand gaat het om asbesthoudende materialen in daken, gevels, wanden of in andere bouwdelen. Hechtgebonden asbestmaterialen in bestaande woningen worden normaalgezien niet verwijderd als de woningen in goede staat verkeren.