Mag je jouw “oude” brevetopleiding van brandweer nog afronden?

Brandweer
Opleiding
Het nieuwe Koninklijk Besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten van 18 november 2015 voorziet dat je een oude brevetopleiding mag afronden. Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden die we hieronder toelichten. Algemeen gesproken is het oude KB opleidingen van 21 februari 2011 van toepassing voor alle opleidingen die gestart zijn vóór 1 januari 2016.

Willy Vanderstraeten, Directeur a.i. Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), legt uit: “De doelstelling van deze overgangsmaatregelen is om mensen die al gestart waren met een oude brevetopleiding de kans te geven om deze opleiding af te ronden. Het is dus niet de bedoeling dat mensen nu nog een volledige brevetopleiding in het oude systeem volgen. Heb je bijvoorbeeld maar één module behaald voor 1 januari 2016, is het logischer om van nul te beginnen met de nieuwe brevetopleidingen. Het volgen van deze nieuwe, geactualiseerde opleidingen kan jezelf en je zone alleen maar ten goede komen.

Je oude brevetopleiding telt mee als deze voor 1 januari 2016 begonnen is.

Dit betekent dat:

  • de inschrijvingen afgerond zijn voor 1 januari 2016
  • je je officieel ingeschreven moet hebben om in aanmerking te komen
  • tenminste één module en dus het lesgeven gestart is voor 1 januari 2016. Het maakt echter niet uit of je tijdens die eerste lessen aanwezig kon zijn of niet.
  • je nog geen examen afgelegd moet hebben. Uiteraard mag dit wel.
  • je nog geen modulecertificaten behaald moet hebben. Uiteraard mag dit wel.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je de oude opleiding verder volgen en examen afleggen. Zoals gewoonlijk, heb je recht op in totaal 4 examenpogingen (examenpogingen in het verleden meegerekend).

Oude modules blijven net zoals voor de hervorming 5 jaar geldig vanaf deliberatie.

Dit betekent dat:

  • iedereen die sinds 1 januari 2011 gedelibereerd is voor de vorige gevolgde module, nog aan de volgende module mag beginnen.
    Hou er wel rekening mee dat je geslaagd moet zijn voor alle modules binnen de 5 jaar na deliberatie voor de eerste module, en dat dit dus niet in alle gevallen haalbaar is.
  • als je geslaagd bent voor een module vóór 2011, je de oude opleiding niet meer kan verder zetten. Volgens de oude regelgeving was een opleidingsmodule immers maar 5 jaar geldig.

Wanneer moet je ten laatste je opleiding afronden?

Alles hangt af van de datum van deliberatie voor de eerste module van de oude brevetopleiding die je wil afronden. Aangezien het om de oude brevetopleidingen gaat, moeten we het oude KB opleidingen van 21 februari 2011 volgen. Je krijgt dus 5 jaar de tijd vanaf deliberatie van je eerste module om voor alle modules te slagen en je brevet te behalen.

Voorbeeld: Als je een opleiding gestart bent waarbij de deliberatie van de eerste module waarvoor je ingeschreven was op 30 april 2012 was, dan moet je vóór 1 mei 2017 alle modules van de opleiding hebben behaald, als je het brevet wilt behalen.

Verwittig je zone vóór 28 februari 2017 als je nog een oude brevetopleiding mag en wilt volgen.

Aangezien het geven van deze oude modules heel wat praktische organisatie vergt, vragen we aan iedereen die denkt dat hij of zij nog in aanmerking komt voor het afwerken van een bepaalde oude brevetopleiding om onmiddellijk en zeker vóór 28 februari contact op te nemen met de zonecommandant of de VTO verantwoordelijke. Dit met de vraag om je in te schrijven voor de oude opleiding. Alleen zo zal het voor de brandweerscholen mogelijk zijn om deze opleidingen (tijdig) te organiseren. De zonecommandanten zullen een brief ontvangen van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) met de vraag om ons een lijst over te maken met alle mensen uit hun zone die nog een oude brevetopleiding willen volgen. Op basis van deze informatie, zal het KCCE in samenwerking met de brandweerscholen de oude brevetopleidingen organiseren.

Meer info:

Het nieuwe KB + bijlagen: Koninklijk Besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten  van 18 november 2015.

Het oude KB + bijlagen:  Koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.