INTERVIEW~ Summer Class voor brandweerofficieren, een must.

Brandweer
Opleiding
Het is maandagavond 17 augustus, omstreeks 17u. Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse ligt er verlaten bij. In een van de laatste lokalen in de gang is er wel nog beweging. Vijftien officieren van brandweer beginnen er, nog enigszins onwennig, aan een voorstellingsronde.
Summer Class

Waarom ze hier zijn? Om iets bij te leren. De meeste cursisten hebben gehoord van collega’s dat de Summer Class voor officieren van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de moeite waard is, voor sommige is het zelfs de tweede editie waar ze aan deelnemen. De Summer Classers van 2015 zijn in elk geval helemaal klaar voor drie dagen intensieve opleiding, met zowel theorie als praktijk en zelfs een “warme” oefening op donderdag. Ze storten zich blindelings (letterlijk dit jaar) en vol overgave in het Summer Class-avontuur.

Vorig jaar interviewden we Dimi Vercammen van hulpverleningszone Vlaams-Brabant West over de Summer Class van 2014 . Dit jaar behoorde Dimi tot het team van lesgevers en is Johan Bonnier, vrijwillige brandweerofficier bij de zone Westhoek, aan de beurt

Wat vond je van deze editie van de Summer Class voor brandweerofficieren?

Johan: Het was fantastisch. Het is de tweede keer dat ik deelgenomen heb en ik heb op korte tijd weer heel veel bijgeleerd en mijn netwerk uitgebreid. Deze editie was weer prachtig georganiseerd en de thema’s die aan bod gekomen zijn, waren zoals altijd heel actueel. Dat vind ik wel belangrijk aan de Summer Class, want zo stromen nieuwe inzichten en kennis heel snel door naar de werkvloer.
Ik vind ook dat er altijd een goed evenwicht gevonden wordt tussen theorie en praktijk, want ook al is de theorie noodzakelijk en vond ik de theorie over ICS en ventilatie bijvoorbeeld heel interessant dit jaar, wij brandweermensen doen het vaak eerder voor de praktijk, die onthoud je ook het langst.

Heb je in de lessen iets geleerd dat helemaal nieuw was voor jou?

Johan: Vorig jaar vond ik het gedeelte Dir CP-Ops het meest interessant. Dit jaar heb ik het meest opgestoken van de les over ondergrondse parkeergarages. Dit was helemaal nieuw voor mij. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan hoe een uitruk in een ondergrondse parkeergarage, toch een risico dat ook in de kleinste gemeentes aanwezig is, concreet in zijn werk gaat. Het is door deze les dat ik dit nu beter kan inschatten, want je moet bijvoorbeeld toch snel een keuze kunnen maken tussen eerst blussen of eerst redden. In een ondergrondse garage kan blussen immers een prioriteit zijn, aangezien het daar wel heel snel warm kan worden.

Je bent zelf vrijwilliger bij de zone Westhoek. Is het moeilijker om als vrijwilliger dit soort opleiding te volgen?

Johan: Natuurlijk wel. Met maar drie weken jaarlijks verlof heb ik thuis toch wel even moeten overleggen of ik daarvan een week aan de brandweer kon besteden, maar ik vind het wel nodig. Ik heb me na het volgen van deze opleiding weer de vraag gesteld of officieren niet zoals ambulanciers ook vijfjaarlijks geëvalueerd zouden moeten worden. Officier ben je meteen voor het leven en natuurlijk is het niet altijd eenvoudig om een week vrij te maken en er is ook niet altijd budget om dit soort opleidingen te organiseren en volgen, maar het volgen van inhoudelijk goede opleidingen wordt te vaak onderschat. Je hoort specialisten aan het woord die kennis en ervaring opgebouwd hebben over een bepaald thema in het buitenland, door zaken te onderzoeken of gewoon door de praktijkervaring die ze hebben opgedaan. Als elke officier in België over zijn specialiteit zou kunnen komen praten tijdens dit soort opleidingen, zou er zoveel meer kennis verspreid en gedeeld kunnen worden onder brandweerofficieren en dit is nodig. Nadat ik een week in zo een vernieuwende opleiding gezeten heb, vind ik dat dat wel eens gezegd mag worden.

We hebben deze editie niet genoeg Franstalige officieren gevonden om deel te nemen, waardoor het een volledig Nederlandstalige editie geworden is. Hoe zou jij je Franstalige collega’s overtuigen om volgende editie toch deel te nemen?

Johan: De inhoud, die zou hen toch echt moeten motiveren om te komen. Dit jaar lag de focus meer op brandbestrijding. Vorig jaar waren de onderwerpen meer verscheiden, wat ook interessant is. Maar elk jaar zijn de thema’s heel goed gekozen.

Ik kan wel begrijpen dat het voor sommige collega’s, Nederlands- en Franstalig, een drempel is om les te volgen en het vakjargon te begrijpen in beide talen. Dat was ook een belangrijk punt in de evaluatie van de editie vorig jaar.

Stel, je organiseert volgend jaar mee de Summer Class. Wat zou je anders doen?

Johan: Ik zou zeker de afwisseling erin houden met bijvoorbeeld het ene jaar een grotere focus op multidisciplinair interventies en Dir-CP-Ops waarbij we ook wat meer in contact kunnen komen met collega’s van de andere disciplines, en het andere jaar een focus op bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen enzovoort. In deze editie had een gedeelte Dir-CP-Ops bijvoorbeeld zeker voorzien moeten worden. Die is weggevallen, wat de meeste cursisten wel heel jammer vonden. Gelukkig is dit uiteindelijk toch aan bod gekomen door de flexibiliteit van de lesgevers die direct hebben ingespeeld op de vraag van de cursisten.

Er zijn in elk geval meer dan genoeg zaken die aan bod kunnen komen tijdens de Summer Class, dus voor mij mag de opleiding nog langer zijn en vaker herhaald worden zodat iedereen kan deelnemen. Eigenlijk is het een must voor alle officieren in België om aan de Summer Class voor brandweerofficieren deel te nemen.

#SSBW16, ook wel gekend als de “Summer Class voor officieren, editie 2016”

De Summerclass voor officieren wordt georganiseerd door het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), in nauwe samenwerking met een aantal extra gemotiveerde lesgevers. Wil jij als eerste op de hoogte zijn wanneer de volgende editie plaats heeft? Schrijf je dan rechts op deze pagina in voor onze Newsletter Veiligheid.
Wil jij bij de volgende editie graag mee helpen bij de organisatie? Stuur dan een mailtje naar natalie.debacker@ibz.fgov.be .

Meer info: