Catalogus en FAQ opleidingen brandweer online

Brandweer
Opleiding
Sinds deze week kan je de Catalogus en FAQ opleidingen voor de brandweer op de website van de Civiele Veiligheid raadplegen.

Catalogus opleidingen

Op 22/2/2016 is de Ministeriële omzendbrief m.b.t. de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones getekend. De Catalogus opleidingen staat op de website van de Civiele Veiligheid. De attest- en voortgezette opleidingen zullen nog verder aangevuld worden.

FAQ opleidingen

Sinds vorige week kunnen jullie op de website van de Civiele Veiligheid de FAQ opleidingen vinden. Onze juridische dienst heeft, in samenwerking met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld waarvan deze FAQ nu het resultaat is. Aanleiding daartoe is het KB opleidingen dat op 1 januari in werking getreden is.

De opleidingen die voor 1/1/2016 al gestart waren

In de overgang tussen een oud en een nieuw opleidingssysteem moeten in de eerste fase een aantal oude gestarte opleidingen nog worden afgewerkt. Één van de meest gestelde vragen die de juridische dienst van de Civiele Veiligheid ontving, had dan ook betrekking op of de personen hun “oude” opleiding, die ze voor 1/1/2016 gestart waren wel konden voltooien en zo ja binnen welke termijn:

Q1. Mensen, die voor de inwerkingtreding van het nieuwe KB, waren ingeschreven voor een opleiding, hebben tot 5 jaar de tijd om hun opleiding af te maken.

 1. De vraag is echter: wat wordt precies bedoeld met 'inschrijving'? Gaat dit om de eerste keer dat zij meedoen (omdat bijv. een bepaalde module nog niet georganiseerd werd in 2015, maar pas gepland is in 2016)? Of gaat dit ook over de 'tweede' keer (als zij de eerste keer bijv. geen examen hebben gedaan, of niet geslaagd waren).
 2. Kan een school verplicht worden om gedurende vijf jaren de oude opleiding nog aan te bieden?
 1. Art. 69, §1, lid 2 van het KB opleiding voorziet:
  “ De opleidingen waarvoor de inschrijvingen afgesloten zijn en begonnen zijn voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn begonnen. Een begonnen opleiding dient te worden beëindigd binnen de vijf jaren na de inwerkingtreding van dit besluit.”
  Een opleiding wordt geacht te zijn begonnen vanaf de inschrijving voor en het begin aan ten minste één module. Het geven van de les moet dus effectief gestart zijn.
  Anderzijds is het niet nodig dat men een examen afgelegd heeft om te veronderstellen dat de opleiding is begonnen.
  Indien een persoon aan de oude opleiding is begonnen (dus voor 1 januari 2016), heeft hij gewoon het recht om die verder te volgen, en om een examen en een herexamen te kunnen afleggen. De oude cursussen worden dan gevolgd. De school dient deze dus ook te organiseren.
 2. De bedoeling van dit artikel is, om iemand de kans te geven vijf jaren te spenderen aan het behalen van zijn brevet. De bedoeling is niet dat een leerling zou wachten tot helemaal op het laatste van die termijn van vijf jaar, en dan een van een school zou kunnen eisen dat die ‘op afroep’, nog snel de opleiding te organiseren.
  Er kan van een school worden verwacht dat zij modules organiseert op geregelde tijdstippen, afgestemd op de vraag van het terrein. Niet op vraag van een individuele brandweerman.

Nog vragen?

Wie met vragen zit over het nieuwe KB opleidingen kan de FAQ opleiding raadplegen op de pagina hervorming van de website Civiele Veiligheid onder “FAQ Hervorming”. Indien jullie het antwoord op een vraag toch niet in de FAQ vinden, kunnen jullie die mailen naar: scvjur@ibz.fgov.be.

Eerste nieuwe cursus B01

De eerste nieuwe cursus B01 (het oude brevet brandweerman) gaat op 4 maart van start in campus Vesta in Ranst!

Lees meer: