10.000 ASTRID-radio’s krijgen update

Brandweer
Evenement
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is begonnen aan de herprogrammering van bijna 10.000 ASTRID-radio’s.

Dat wil zeggen dat de radio’s een nieuwe fleetmap krijgen, een aantal nieuwe functies en dat de software in de radio’s geüpdatet wordt. De bedoeling is om tegen eind 2013 alle radio’s van de brandweer, Civiele Bescherming, het Crisiscentrum van de regering, de hulpcentra 112/100 en de Federale diensten van de gouverneurs aan te pakken.

Updaten software

Net als in computers zit er in de ASTRID radio’s ook software. Voor de goede werking van de radio’s is het belangrijk dat die software regelmatig geüpdatet wordt. Daarom zijn we nu begonnen aan de herprogrammering van de radio’s.”, vertelt Hans Pelicaen van de dienst Materieel en Nieuwe Technologieën.
De herprogrammering is voorzien voor alle basistoestellen van de dispatching, de draagbare radio’s maar ook de ingebouwde radio’s in de voertuigen. “Dat maakt het werk er niet altijd gemakkelijk op. De programmeurs moeten geregeld met al hun apparatuur zoals computers en modems in de vrachtwagens klauteren om de radio’s te kunnen herprogrammeren.”, zegt Hans. “Omdat dit zo’n groot project is, werken we in stapjes: provincie per provincie en brandweerzone per brandweerzone.

Installeren nieuwe fleetmap

Naast het updaten van de software installeren we ook een nieuwe fleetmap. Zo’n fleetmap is eigenlijk een verzameling van gespreksgroepen.”, vertelt Hans, “Per interventie krijgt de interventieploeg een gespreksgroep toegewezen waarmee ze met elkaar kunnen communiceren op het terrein.” .
De huidige fleetmap dateert van 2006 bij de ingebruikneming van de Astrid-radio's en was aan herziening toe. In overleg met de andere disciplines, via het Raadgevend Comité van de Gebruikers van Astrid, is er een nieuwe versie van de multidisciplinaire fleetmap uitgewerkt. Deze nieuwe fleetmap sluit beter aan bij de gewijzigde radiocommunicatiebehoeften van de hulp- en veiligheidsdiensten. “Dat is belangrijk voor grote interventies waarbij het van belang is dat de brandweer , de medische diensten, politie en Civiele Bescherming en goed met elkaar kunnen communiceren.”, zegt Hans, “Ook de mono-disicplinaire fleetmap voor de brandweer hebben we bijgewerkt met het oog op de brandweerhervorming.”.

Nieuwe functies

Naast de software en de fleetmap zijn ook een aantal nieuwe parameters ingesteld. Zo hebben sommige sneltoetsen op de radio’s een nieuwe functie gekregen. De parameters zijn voor iedereen gestandaardiseerd, maar kunnen op vraag van het korps ook aangepast worden.“Zo hebben we in een van de korpsen bijvoorbeeld een functie toegevoegd waardoor ze met een bepaalde toetsencombinatie de poort van de kazerne kunnen openen”, vertelt Hans.

Infosessies

Per provincie wordt een infosessie georganiseerd. De programmeurs leggen daarin uit wat ze juist gaan doen en hoe ze tewerk zullen gaan.

Daarnaast krijgen de zoneverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de brandweer, agenten van de Civiele Bescherming en de mensen van de noodcentrales een opleiding in de brandweerscholen. In de opleiding leren ze hoe je de nieuwe fleetmap moet gebruiken en wat je met de nieuwe functies wel en niet kan. De opleiding wordt georganiseerd door het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken) volgens het principe “train the trainer” en vindt enkele maanden voor de herprogrammering plaats.

Planning herprogrammatie Astrid radio’s bij de brandweer (per provincie)
 

Provincie                                   Planning herprogrammatie                            
LuikHerprogrammatie voltooid
NamenHerprogrammatie voltooid
LuxemburgSeptember en oktober 2012
Waals-BrabantNovember 2012
Vlaams-BrabantJanuari 2013
HenegouwenFebruari en maart 2013
BrusselMaart 2013
LimburgApril 2013
Oost-VlaanderenMei en juni 2013
West-VlaanderenJuli en augustus 2013
AntwerpenSeptember tot december 2013