Meer transparantie bij de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Organisatie
Het jaarverslag 2012 van de federale ombudsman geeft aan dat de Algemene Directie Civiele Veiligheid, op vraag van de ombudsman, voortaan de reële kost van betalende interventies aan de burger meedeelt en niet langer het niet-geïndexeerde bedrag. Het verslag meldt eveneens dat de facturen duidelijker geworden zijn, met de vermelding van het forfaitair basisbedrag en de indexering.

Vroeger was het bedrag dat meegedeeld werd het niet-geïndexeerd forfaitair tarief. Dit bedrag stemde niet overeen met het werkelijk van de burger geëiste bedrag. De meegedeelde prijs voor de vernietiging van een wespennest bedroeg € 75, terwijl deze prijs met de indexering opliep tot € 115,95. De gefactureerde kost lag dus hoger dan de aangekondigde kost, tot groot ongenoegen van de burgers. Dit probleem is nu dus opgelost.