Het jaarverslag 2012 van de FOD Binnenlandse Zaken staat online

Civiele Bescherming
Evenement
Het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd op 12 juni gepubliceerd. Dit verslag bevat alle activiteiten die in 2012 door de FOD Binnenlandse Zaken tot een goed einde gebracht zijn.

Je ontdekt er ook enkele realisaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid in 2012, onder meer:

  • de integratie van de noodoproepcentrales 112/100 en 101 in de provincie Namen,
  • de herprogrammering van de ASTRID-radio’s,
  • de aankoop van een « Airborne Compact Transporter », een voertuig dat ingebouwd is in een vliegtuig en dat het snelle vervoer toelaat van het personeel en het materieel van de Civiele Bescherming in regio’s die getroffen zijn door een ramp, in het kader van de B-Fast-operaties,
  • de organisatie van een multidisciplinaire oefening in de « Diabolotunnel ».


Je kunt het jaarverslag raadplegen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.