Een congres en een insigne voor de duikers van de hulpdiensten

Civiele Bescherming
Evenement
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert in het begin van het jaar 2013 een congres dat gewijd zal zijn aan de duikers van de Belgische hulpdiensten. Tijdens deze gelegenheid zal het KCCE het nieuwe federale insigne voorstellen dat zal uitgereikt worden aan de duikers die slagen voor module 2 zoals beschreven in het ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten.

« We willen de duikers van de hulpdiensten een officiële erkenning geven, iets dat momenteel nog niet bestaat in België. Deze gespecialiseerde agenten worden regelmatig opgeroepen om op het volledige Belgische grondgebied te interveniëren bij geplande (Civiele bescherming) of dringende opdrachten (Brandweerdiensten). Interventies voor duikers zijn talrijk en gevarieerd: gaande van redding en opsporing van personen tot de lokalisatie van voorwerpen, of nog het nemen van stalen van water of sedimenten » legt Johan Schoups, directeur van het KCCE, uit.

Sinds 18 juni 2010 moet elke duiker die lid is van de Belgische openbare hulpdiensten zich richten naar het ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten. Enkel de duikers die houder zijn van een getuigschrift van beroepsduiker en van een geschiktheidsattest kunnen onderwaterprestaties uitvoeren (cfr. art 25 KB van 23/12/2003).

« Elke opsporing is een geval apart dat een andere aanpak vereist in functie van de plaats, de snelheid van de stroming, de diepte, de temperatuur van het water en de omgeving, de tijd die het slachtoffer in het water lag en de omvang van de opsporingen », aldus Alain Volon, verantwoordelijke van de duikers van de Civiele Bescherming van Crisnée.

De beroepsopleiding voor de duikers van de hulpdiensten, ontwikkeld door het KCCE, heeft tot doel hen de nodige kennis te verschaffen (de wetten van de fysica en decompressie, de ademhalingsgassen en -mengsels, enz.) voor de uitvoering van onderwaterwerkzaamheden met lucht en verrijkte zuurstofmengsels met behulp van ademhalingstoestellen met open kringloop, en dit zonder risico’s voor hun veiligheid en gezondheid.