Nieuws

Sinds 1/1/2016 worden studiedagen erkend als voortgezette opleiding voor de brandweer, zoals voorzien in het KB statuut en het KB opleiding.
Hulpcentrum 112/100 Henegouwen
Maandagnamiddag 25 april 2016 is het Hulpcentrum 112/100 Henegouwen gemoderniseerd. De operatoren nemen hun noodoproepen vanaf nu aan via twee nationale telefooncentrales van AEG in datacenters van Proximus in Evere en Mechelen in plaats van een lokale telefooncentrale.
Op vrijdag 15 april 2016 overhandigden de universiteit van Bergen en de provinciale brandweerschool van Henegouwen (EPFH) ‘s avonds in een gemoedelijk sfeer hun eerste universitaire getuigschriften ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ aan zes officieren van brandweer en Civiele Bescherming.
Kristof CIC Antwerpen
"Wanneer je 112 belt, krijg je geen robot aan de lijn, maar een mens van vlees en bloed. Ik hoop dat iedereen nu zal begrijpen dat het echt niet grappig is om naar een noodnummer te bellen om vervolgens een grapje uit te halen of de operator uit te schelden. Als dat lukt, vind ik het programma geslaagd."
ASTRID
Op 22 maart 2016 waren de hulp- en veiligheidsdiensten massaal aanwezig in Zaventem en Brussel om hulp te bieden na de aanslagen. Al deze diensten communiceerden via het ASTRID-netwerk, dat het hierdoor zwaar te verduren kreeg. Hieruit kunnen nu al lessen worden getrokken, nog voor de publicatie van een omzendbrief.
De omzendbrief betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd gepubliceerd in het Staatsblad.
fire games brussel
Op 17 september 2016 organiseert de Algemene Directie Civiele Veiligheid, in samenwerking met ANPI (Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding), de tweede editie van de Belgian Fire Games. Met dit initiatief willen wij de samenwerking tussen de Brandweer en met de Civiele Bescherming op heel het Belgische grondgebied aanmoedigen.
Op 6 April 2016 heeft de zesjarige Shayan samen met zijn mama tijdens een prijsuitreiking in Praag de ‘112-award voor Outstanding citizen’ in ontvangst mogen nemen. De dappere Shayan heeft vorig jaar het leven van zijn moeder gered door het noodnummer 112 te bellen, nadat zij bewusteloos gevallen was. De European Emergency Number Association (EENA) reikt deze 112-award jaarlijks uit aan een Europese burger die door een bijzondere noodoproep mensenlevens gered heeft.
Brandmeldinstallaties krijgen veel aandacht van de Europese normalisatiecomités. De reeks EN54-normen bepaalt de technische eisen van ieder onderdeel van de automatische detectieinstallatie. De EN54-13 in het bijzonder heeft als doel dat alle componenten van een installatie compatibel zijn met elkaar. Op vlak van de installatieregels daarentegen is het, en dat zal nog even duren, de Belgische norm NBN S21-100 die van kracht is in België.

Paginas

Abonneren op Nieuws