Nieuws

21 USAR-specialisten, RED-specialisten en hondengeleiders hebben de operationele capaciteiten van de met een camera uitgeruste drone van de Civiele Bescherming getest tijdens een oefening op 21 april 2016 in Marche-en-Famenne. De drone voerde verschillende verkenningsvluchten uit en stuurde zijn beelden live door naar de FOD Binnenlandse Zaken.
Ilse
“Ooit vind je de job van je leven, en ik heb die gevonden.’
ANPI Studiedag
De conceptie van evacuatiesystemen van rook en warmte (RWA) om de gevolgen van een brand, met name door de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweer te vergemakkelijken, heeft tot veel discussie geleid. Veel parameters, zoals de interactie met de sprinklersystemen moeten ook in aanmerking komen en dit kan slechts gebeuren via specialisten die een specifieke aanpak voor elke situatie kunnen hanteren.
Sinds 1/1/2016 worden studiedagen erkend als voortgezette opleiding voor de brandweer, zoals voorzien in het KB statuut en het KB opleiding.
Hulpcentrum 112/100 Henegouwen
Maandagnamiddag 25 april 2016 is het Hulpcentrum 112/100 Henegouwen gemoderniseerd. De operatoren nemen hun noodoproepen vanaf nu aan via twee nationale telefooncentrales van AEG in datacenters van Proximus in Evere en Mechelen in plaats van een lokale telefooncentrale.
Op vrijdag 15 april 2016 overhandigden de universiteit van Bergen en de provinciale brandweerschool van Henegouwen (EPFH) ‘s avonds in een gemoedelijk sfeer hun eerste universitaire getuigschriften ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ aan zes officieren van brandweer en Civiele Bescherming.
Kristof CIC Antwerpen
"Wanneer je 112 belt, krijg je geen robot aan de lijn, maar een mens van vlees en bloed. Ik hoop dat iedereen nu zal begrijpen dat het echt niet grappig is om naar een noodnummer te bellen om vervolgens een grapje uit te halen of de operator uit te schelden. Als dat lukt, vind ik het programma geslaagd."
ASTRID
Op 22 maart 2016 waren de hulp- en veiligheidsdiensten massaal aanwezig in Zaventem en Brussel om hulp te bieden na de aanslagen. Al deze diensten communiceerden via het ASTRID-netwerk, dat het hierdoor zwaar te verduren kreeg. Hieruit kunnen nu al lessen worden getrokken, nog voor de publicatie van een omzendbrief.
De omzendbrief betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd gepubliceerd in het Staatsblad.

Paginas

Abonneren op Nieuws