Nieuws Internationale missies

Sinds 20 december voert B-FAST in Guinea een zending uit voor twee maanden. Deze zending heef als doel de bevolking van West-Afrika, die zwaar getroffen is door het Ebola-virus, te helpen door het opzetten van een behandelingscentrum met een mobiel laboratorium, B-Life. Voor deze zending bevindt B-Fast/B-Life zich in Nzérékoré; de Civiele Bescherming heeft één van zijn deskundigen meegestuurd, met name Geert Parewyck.
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
De Civiele Veiligheid is een belangrijke actor binnen de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de nationale feestdag van 21 juli. Haar twee hoofdcomponenten, de brandweer op lokaal niveau en de Civiele Bescherming op federaal niveau, verzamelen immers voor het defilé en animeren talrijke activiteiten in het veiligheidsdorp op de Zavel.
Een week geleden, op 21 juli, kleurde Brussel zwart, geel en rood ter gelegenheid van de nationale feestdag. De Civiele Veiligheid nam deel aan de feestelijkheden tijdens het defilé en op de Zavel.
Merlo Zavel 21/07/2016
Het USAR-team, gespecialiseerd in het opsporen en redden van personen, heeft het kwaliteitslabel van de Verenigde Naties behaald. De interventiecapaciteiten van deze experts van de Civiele Bescherming en de brandweer worden internationaal erkend. Zij kunnen buiten de grenzen interveniëren in het kader van B-FAST, het Belgisch intergouvernementeel interventiemechanisme bij rampen in het buitenland.
De Civiele Bescherming vertrekt deze vrijdag 11 maart om deel te nemen aan de grootschalige Europese oefening “Sequana” die georganiseerd wordt in Parijs. Om te strijden tegen verwoestende overstromingen, stuurt België 26 specialisten, 12 voertuigen en 5 pompen met hoge capaciteit.
Op 14 januari meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) het einde van “alle gekende besmettingsketens” van het Ebola-virus in West-Afrika. De dag erna werd helaas een nieuw geval vastgesteld in Sierra Leone. We blikken één jaar na de missie van B-Fast/B-LiFE in Guinee terug op deze geslaagde interventie met Michel Moors en Jean-Luc Gala.
Dit jaar stond 21 juli in het teken van de samenwerking tussen alle hulp- en veiligheidsdiensten in België. Voor onze Algemene Directie Civiele Veiligheid ging het voornamelijk om de samenwerking en complementariteit tussen brandweer en Civiele Bescherming.
Op 4 maart 2015 vond het Thalassa-overleg plaats in Den Haag, Nederland. Daar tekende Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken Jambon een memorandum voor de inzet van Nederlandse blusheli’s op Belgisch grondgebied. Met de ondertekening van de Nederlandse Minister van Defensie Hennis-Plasschaert en toenmalig minister van Justitie Opstelten dient dit document de aanvraagprocedure voor de helikopters aanzienlijk te vergemakkelijken.
© defensie.nl
In 2014 was de Civiele Veiligheid zowel in België als in het buitenland actief in verschillende domeinen. Dit jaar wordt eveneens gewerkt aan diverse projecten.
Nieuwe interventiekledij
Syndicate content

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken