Callcenter bij noodsituaties

Noodcentrale 112
Procedures
Sinds 15 februari 2012 kunnen burgemeesters, gouverneurs of de minister van Binnenlandse Zaken een contact center activeren om vragen van de bevolking te beantwoorden in geval van een noodsituatie.

Omdat alle niet-dringende oproepen naar dit callcenter afgeleid worden, kunnen de operatoren in de noodcentrales zich concentreren op de dringende noodoproepen tijdens een noodsituatie. Overbelasting van de 100/101/112-centra tijdens noodsituaties kan zo vermeden worden.

Jaak Raes, directeur-generaal Crisiscentrum: “Het contact center kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 via een eenvoudige procedure door burgemeester, gouverneur of minister worden geactiveerd. Binnen het uur kunnen vier operatoren in de drie landstalen burgers een antwoord geven op hun vragen. In functie van het aantal binnenkomende oproepen worden meer of minder operatoren ingeschakeld.”

Het  gratis nummer van het contact center zal doorgegeven worden aan de bevolking via media en andere kanalen van zodra het contact center geactiveerd is. De 100- en 101-centra zullen hiervan op de hoogte gehouden worden door de bevoegde overheid: de burgemeester in geval van een gemeentelijke fase, de gouverneur in geval van een provinciale fase, de minister in geval van een federale fase. Het infonummer van het contact center is uitsluitend bestemd voor informatie aan de bevolking. Indien er toch een oproep zou binnenkomen voor dringende hulp op het infonummer, zal dit teruggekoppeld worden door het contact center aan de noodcentrales.

Het callcenter beantwoordt de vragen van de bevolking op basis van (zoveel als mogelijk vooraf opgestelde) FAQ-lijsten (Frequently Asked Questions). Een contactpersoon in het gemeentelijk of provinciaal crisiscentrum geeft op regelmatige basis lokale informatie door aan het callcenter, zoals antwoorden op vragen over de locatie van de noodsituatie, specifieke beschermings- of verkeersmaatregelen e.d.

Enkele cijfers:

Het contact center is 24u/24 – 7d/7 paraat

Na 1u kunnen 4 operatoren ingeschakeld worden
Na 2u: 10 operatoren
Na 4u: 26 operatoren
Na 8u: 32 operatoren
Na 24u: 40 operatoren

Gemiddeld 3 minuten per oproep, of 15 oproepen per uur en per operator.

Binnen de 4 uur worden minimaal 85% van de oproepen beantwoord, met maximaal 5% verloren oproepen.

Het Crisiscentrum van de regering stelt dit contact center ter beschikking van burgemeesters en gouverneurs om bij noodsituaties de bevolking te informeren. Zij werken hiervoor samen met het bedrijf Teleperformance. De lokale overheden beslissen zelf of ze instappen in dit project. Zij moeten enkel de kosten dragen van het contact center op het moment dat zij er gebruik van maken tijdens een noodsituatie of rampoefening. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken neemt de standby-kost op zich.

Meer informatie vind je op de website van het crisiscentrum .