Nieuwe aanwervingen voor HC100/112 en CIC101

Noodcentrale 112
Rekrutering
Dit jaar heeft de FOD Binnenlandse Zaken 51 bijkomende neutrale calltakers en federale operatoren aangeworven voor de HC 100/112 en de CIC 101. Begin december zijn deze calltakers en operatoren gestart met hun basisopleiding die duurt tot eind maart. Na een inloopperiode op de werkvloer, gaan zij nog voor de zomer aan de slag als calltaker/operator.

Het personeel van de noodcentrales staat dag en nacht paraat ten dienste van de burger in nood. Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen, heeft de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet tijdens de recente begrotingsbesprekingen met succes geijverd om budget te voorzien voor 121 nieuwe aanwervingen.

Van deze bijkomende aanwervingen zijn er 44 federale operatoren voor de HC 100/112, de verdeling over de verschillinde provincies werd nog niet gemaakt.

De CIC 101 mogen 72 extra neutrale calltakers verwachten volgens onderstaande verdeling:

W-VLO-VLANTLIM VL-BRBRUSW - BRHENLUIK NAMEN LUX
75116111251455


De resterende 5 aanwervingen gaan naar het nummer  1733. Dit is het eenvormige nummer van de huisartsenwachtdienst, dat middels een proefproject van FOD Volksgezondheid wordt uitgetest  in West-Vlaanderen, Henegouwen en Luxemburg.

De dienst HR112 is reeds gestart met de voorbereidingen voor een eerste golf contractuele selectiegesprekken in februari 2013. In de loop van volgend jaar zullen bovendien statutaire selecties georganiseerd worden voor neutrale calltakers en federale operatoren. Van zodra meer concrete info beschikbaar is, worden jullie hierover geïnformeerd.

Tenslotte wordt er een overheidsopdracht uitgeschreven voor de organisatie van 2 nieuwe basisopleidingen in 2013. De eerste sessie zal nog voor de zomer plaatsvinden , de tweede is voor het najaar.