Calltakers in de 101-centra mogen gegevens in het rijksregister raadplegen

Noodcentrale 112
Organisatie
De privacy-commissie heeft op 26/09/2012 geoordeeld dat de calltakers in de 101-centra gegevens in het rijksregister mogen raadplegen, omdat zij in diensten van en onder toezicht van de politie werken.

De geïntegreerde politie heeft de toestemming gekregen van de privacycommissie om de gegevens van het rijksregister te raadplegen ter ondersteuning van het ‘globale’ politieproces. Het is belangrijk dat de politie zekerheid heeft over de identiteit van alle betrokken personen.

Als calltaker in de 101-centra, kan je dus het rijksregister blijven raadplegen in de door je functionele directie, de Federale Politie, vooropgestelde gevallen en voorwaarden.