Storingen op het ASTRID-netwerk 22/3 – Lessons learned

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Procedures
Op 22 maart 2016 waren de hulp- en veiligheidsdiensten massaal aanwezig in Zaventem en Brussel om hulp te bieden na de aanslagen. Al deze diensten communiceerden via het ASTRID-netwerk, dat het hierdoor zwaar te verduren kreeg. Hieruit kunnen nu al lessen worden getrokken, nog voor de publicatie van een omzendbrief.
ASTRID

Het Raadgevend Comité der Gebruikers van ASTRID is samengekomen om het netwerkverkeer op 22 maart grondig te analyseren en deze problemen in de toekomst te vermijden. Het Comité heeft vastgesteld dat het netwerk lokaal soms tot 8 keer meer informatie te verwerken kreeg dan op een gewone dag.  Dit veroorzaakte lange wachtrijen en zorgde voor hinder bij het radioverkeer. 4300 radio’s maakten gebruik van 6 zendmasten.

De NV ASTRID heeft lessen getrokken uit de situatie en zal maatregelen nemen om het netwerk te optimaliseren, maar er kunnen nu al aanbevelingen worden doorgegeven aan de gebruikers om storingen te voorkomen in het geval van een crisis van dergelijke omvang:

  • Er werd een overmatig gebruik van de scanfunctie vastgesteld. In crisissituaties dient scanning zo veel mogelijk vermeden en liefst uitgeschakeld te worden.
  • Gebruik enkel de gespreksgroepen die van toepassing zijn op de situatie.
  • Voor de groepen die ter versterking komen; gebruik de gespreksgroep van het gebied waarin u zich bevindt en zet uw radio niet op de lokale groepen van de regio waar u normaal werkt.
  • Gebruik DMO voor lokale interventies wanneer het netwerk verzadigd is.
  • Houd de PTT ingedrukt wanneer u in een wachtrij komt.
  • Maak geen gebruik van individuele gesprekken (meer dan 1000 op 22maart!) aangezien ze de dubbele capaciteit gebruiken in vergelijking met een groepsgesprek. Bovendien bereikt men met een groepsgesprek meerdere personen tegelijk.
  • Gebruik de juiste radioprocedure. Houd de gesprekken kort en bondig.
  • Leer uw radio te gebruiken en leer de fleetmap kennen.