Ministeriële omzendbrief betreffende de minimale inhoud van de voertuigen binnen de DGH

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Regelgeving
De omzendbrief betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd gepubliceerd in het Staatsblad.

De in 2006 opgestelde lijst werd geactualiseerd door de FOD Volksgezondheid en treedt in werking op 01/07/2016. De verantwoordelijke van de dienst is verantwoordelijk voor het opvolgen van deze omzendbrief. Het materiaal moet regelmatig onderworpen worden aan nazicht, de vervaldatum moet regelmatig gecontroleerd worden en de hulpverleners-ambulanciers moeten worden opgeleid. Aanvullend materiaal dat de dienst wenst toe te voegen, dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bureau van de provinciale commissie DGH.

Download de omzendbrief.