Opsporing van vermiste personen in natuurlijk milieu (2)

Capaciteit van de module:

Opsporing van één of meerdere als vermist opgegeven, levende personen in natuurlijk milieu (versterking van de cel Vermiste Personen van de federale politie).

Inzetten van kynologenhulpverleningsteams met vlakterevierenhonden.

Ontplooiing:

De coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties en minstens 2 kynologenhulpverleningsteams worden naar de plaats van de interventie gestuurd. Hij kan, in samenspraak met de leider van de hulpverleningsoperaties of de gerechtelijke overheden en/of politie, versterking vragen van kynologenhulpverleningsteams.

Huidige locatie:

EenhedenNatuurlijk milieu (1)
Natuurlijk milieu (2)
Liedekerke1
Brasschaat1
Jabbeke1
Ghlin1
Crisnée11
Libramont1

Uitvoeringstijd:

Afhankelijk van de opdracht.

Voorbeeld van standaard samenstelling:

Personeel:
0 / 1 / 2

Voertuigen:
1 of 2 kynovoertuigen.