Hoe solliciteren

Om je kandidaat te stellen voor een van onze gespecialiseerde teams moet je lid zijn van een operationele eenheid van de Civiele Bescherming of van een brandweerkorps.

Hulpteams met honden

Een hondenteam of “kynologenhulpverleningsteam” bestaat uit een hondengeleider en een hond die ingezet worden voor het opsporen en het redden van onder puin bedolven of vermiste personen.
Een hondengeleider moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • professioneel of als vrijwilliger, deel uitmaken van een brandweerdienst of een operationele eenheid van de Civiele Bescherming
 • hoofdverblijfplaats in België
 • min. 21 jaar zijn
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen dat max. 3 maand oud is
 • voldoen aan een medisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door een erkende instelling inzake arbeidsgeneeskunde
 • titularis van het rijbewijs categorie B
 • een getuigschrift voorleggen dat vereiste vaccinaties in orde zijn

De hond van de hondengeleider moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • max. 5 jaar oud zijn bij indiening van de kandidatuur door de kandidaat hondengeleider
 • mag niet het voorwerp uitmaken van een wettelijk verbod op het houden ervan
 • het voorwerp uitmaken van een getuigschrift van de dierenarts dat de hond in goede gezondheid is. Dit getuigschrift mag niet ouder zijn dan 3 maand
 • het voorwerp uitmaken van een getuigschrift dat de vereiste vaccinaties in orde zijn
 • in orde zijn met identificatie, overeenkomstig het KB van 17/11/1994 dat de identificatie van honden verplicht maakt
 • het voorwerp uitmaken van een getuigschrift , uitgereikt door een universiteitsfaculteit voor dierengeneeskunde, waarin vastgesteld wordt dat de hond geen dysplasie D en E heeft
 • slagen voor een voorafgaande test

Je kan je kandidaat stellen voor elk van deze gespecialiseerde teams door het sollicitatieformulier voor gespecialiseerde teams  in te vullen. Dit wordt automatisch naar de juiste directie gestuurd. Vergeet hierbij dus niet het team van je keuze aan te kruisen.

USAR (Urban Search And Rescue)en B-FAST (Belgian First Aid and Support Team)

Indien je deel wenst uit te maken van B-FAST USAR, dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Verbonden aan een brandweerdienst of eenheid van de civiele bescherming (beroeps of vrijwilliger)
 • Beschikken over minstens 3 jaar dienstanciënniteit
 • Medisch geschikt bevonden zijn door uw arbeidsgeneesheer voor deelname aan buitenlandse operaties USAR
 • Beschikken over een rijbewijs B
 • Beschikken over de toestemming van je dienstchef en je lokale overheid (schepencollege)

De aanwervingen gebeuren op basis van de noden en worden in dat geval gecommuniceerd aan alle brandweerdiensten en eenheden van de civiele bescherming. Individuele aanwervingen na spontane sollicitatie worden niet georganiseerd, maar je kan wel jouw interesse melden via het sollicitatieformulier voor gespecialiseerde teams.

De selectieprocedure verloopt op basis van CV, een interview en examens na een opleiding USAR Redder Berger (+/- één week theorie + +/- één week praktijkstage). Daarenboven dien je een korte basisopleiding B-FAST te volgen van twee dagen.

Eenmaal je actief bent binnen B-FAST wordt je verwacht dat je regelmatig beschikbaar bent voor deelname aan oefeningen, opfrissingscursussen en uiteraard operaties in het buitenland.

De andere modules binnen het B-FAST DICa-DIR (High Capacity Pumping en CBRN detectie en staalname) zijn enkel toegankelijk voor het personeel van de Civiele Bescherming die aanvullend een  basisopleiding B-FAST hebben gevolgd. Je kan je interesse daarvoor melden bij jouw dienstchef.