Internationale missies

Nieuws

Syndicate content
  • Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:

EU Modex

EUBelmodex

De globale doelstelling van de oefeningen van de modules van de Europese Civiele Bescherming (EU Modex) is om de modules en experts inzake Europese Civiele Bescherming die vrijgemaakt worden door de deelnemende staten, te testen en te trainen, om hen voor te bereiden op internationale operaties in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming.

B-Fast

In geval van rampen van grote omvang in het buitenland kan België hulp sturen naar de getroffen gebieden. B-FAST-teams zijn samengesteld uit experts van Volksgezondheid, Defensie, Brandweer, Civiele Bescherming…

Hulpteams met honden

De reddingshondteams of kynologenhulpverleningsteams genoemd, zijn gespecialiseerd in het zoeken naar vermiste of bedolven personen.

High capacity pumping

De beschikbare middelen van de Belgische civiele bescherming laten B-FAST toe om ook te kunnen optreden bij grootschalige overstromingen in het buitenland.

USAR

USAR-teams (Urban Search And Rescue) staan in voor het opsporen, lokaliseren, bevrijden en evacueren van overlevenden onder het puin. Zij worden voornamelijk ingezet na aardbevingen, ontploffingen en andere rampen in binnen- en buitenland.

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken