Documentatie

Opleiding

De snelle evolutie die de Dringende Geneeskundige Hulpverlening en de urgentiegeneeskunde kenmerken enerzijds en vooral de terechte verwachting die de bevolking heeft bij noodgevallen met het oog...

Na de gasramp van Gellingen werd een werkgroep aangesteld waarin naast afgevaardigden van de brandweer eveneens medewerkers van de pijpleidingbeheerders...

Presentaties & congressen

 

Presentaties en congressen van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken