Civiele bescherming

Wat doet de civiele bescherming?

 

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming in België telt 450 beroepsleden en 650 vrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied.

Interventiemodules

Catalogus van de interventiemodules van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Gespecialiseerde teams

De Civiele Bescherming en de brandweer hebben een aantal taken waarvoor zij bijzondere technieken moeten toepassen en/of speciaal materieel nodig hebben. Om deze gespecialiseerde taken naar behoren uit te kunnen voeren, zijn er een aantal gespecialiseerde teams in het leven geroepen.

Opleiding

Cursussen van opleidingen voor de Civiele Bescherming.
 

Elke operationeel medewerker die start als agent bij de Civiele Bescherming volgt een...

Technisch deskundigen krijgen net als technische assistenten de leiding over een...

Als een operationeel medewerker of brigadier slaagt in het overgangsexamen niveau C,...

Operationele medewerkers met twee jaar anciënniteit kunnen zich inschrijven om de...

Operationele eenheden

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen. Zij werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied:

  • Brasschaat (nabij Antwerpen)
  • Crisnée (nabij Luik)
  • Ghlin (nabij Bergen)
  • Jabbeke (nabij Oostende en Brugge)
  • Libramont (nabij Luxemburg)
  • Liedekerke (nabij Brussel)

Hervorming

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen: een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking; het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners; professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer…

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken