Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone ...

Fire brigade
Zone formation

Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.Dit koninklijk besluit beoogt 3 zaken:

  • Uitvoering van artikel 21/1 van de wet van 15 mei 2007: dit artikel voorziet dat de zone een partnerschapsovereenkomst met de provincie kan tekenen zodat de provincie bepaalde opdrachten voor de zone kan uitvoeren. De modaliteiten van deze overeenkomst worden bepaald door de Koning.
  • De datum van inwerkingtreding van een aantal reeds genomen koninklijke besluiten aanpassen aan de wijziging van artikel 220 van de wet, zodat zij in werking treden op dezelfde datum als de oprichting van de zones.
  • De inwerkingtreding regelen van de artikelen van de wet die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de zones vanaf 1 januari 2015.
04.08.2014
Koninklijk besluit
4 pagina's