Extra specialisten Noordzee voor Civiele Bescherming

Civil protection
Formation
Press contact: 
Ellen Probst

In 2014 zullen een vijftigtal agenten van de Civiele Bescherming van Brasschaat en Liedekerke worden opgeleid tot specialist Noordzeematerieel. Ook de kernvrijwilligers van de eenheid van Jabbeke krijgen dezelfde opleiding. De bedoeling is om zo nog meer gespecialiseerd personeel beschikbaar te hebben voor interventies op het strand en de Noordzee. Op dit moment zijn  alle beroepsagenten van de Civiele Bescherming van Jabbeke hiervoor al opgeleid en kunnen zij daarbij rekenen op de steun van de andere eenheden, maar in de toekomst zal die steun gerichter en gespecialiseerder zijn.

Bij vervuiling op strand of op zee helpen we nu ook al onze collega’s uit Jabbeke waar nodig. Maar we merken dat we steeds vaker geconfronteerd worden met onder andere chemische en biologische vervuiling waarvoor we gespecialiseerde kennis nodig hebben. Daarom gaan we nu een deel van ons personeel opleiden tot specialisten Noordzeematerieel. Zo kunnen we de vervuiling nog beter helpen bestrijden.”, vertelt Edwin Van der Eecken, eenheidschef van de eenheid in Brasschaat.

De operationele eenheid van Jabbeke ligt op 20 km van de kust en is gespecialiseerd in kustwater- en strandvervuiling. Ze gebruikt daarvoor specifiek materieel zoals vrachtwagens met aflaatbare banden om gemakkelijk op het strand te rijden. Daarnaast heeft de Civiele Bescherming in Jabbeke ook materieel ter beschikking dat is aangekocht door de Algemene Directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid waaronder beach cleaner-containers met beschermingskledij en speciale kruiwagens maar ook opblaasbare booms om vervuiling op water in te dammen. 

In de eenheden van Liedekerke en Brasschaat zullen telkens 8 leden per compagnie worden opgeleid. Bij de kernvrijwilligers van Jabbeke kunnen alle geïnteresseerden deelnemen aan de opleiding die ongeveer een jaar in beslag zal nemen. Daarna kunnen deze specialisten Noordzee worden ingezet  ter versterking van de eenheid van Jabbeke. Zij zullen ook kunnen deelnemen aan opdrachten in het kader van buitenlandse missies om vervuiling te bestrijden.

Ellen.Probst@ibz.fgov.be