841 ambulanceritten in 7 maanden

Civil protection
Intervention
Press contact: 
Eva Burm

Sinds mei 2013 heeft de operationele eenheid van de Civiele Bescherming in Jabbeke een ambulancedienst. De laatste zeven maanden (juni-december) hebben zij al 413 ambulanceritten verzorgd.  Zij rukken uit bij onder andere ziekte, (verkeers)ongevallen en intoxicaties. Op 1 september heeft ook de operationele eenheid van Brasschaat zijn ambulancedienst met succes hernomen (428 ritten op vier maanden tijd). De ambulanciers van de Civiele Bescherming zijn personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, maar ze worden gecertificeerd door en voeren deze interventies uit onder leiding van de FOD Volksgezondheid. De ambulances worden opgeroepen en uitgestuurd door operatoren in de noodcentrales 112.

Jérome Glorie, Directeur-Generaal Civiele Veiligheid, benadrukt het belang van deze opdracht voor de Civiele Bescherming: “Dringende geneeskundige hulpverlening is onze core business niet, maar we kunnen zo wel dagelijks mensen in nood helpen. Als we de snelste 112-ambulancedienst kunnen leveren, is het niet meer dan logisch dat we in de rechtstreekse omgeving van de eenheden tussenkomen, zeker als er op dat moment geen andere interventies aan de gang zijn. Een snelle tussenkomst redt immers levens.
De nieuwe opdracht betekent bovendien dat een groot deel van de agenten van de Civiele Bescherming opgeleid zullen zijn om eerste zorgen toe te dienen bij een ongeval. Daardoor kunnen ze niet alleen levens redden van hun collega’s als dit nodig is, maar kunnen ze ook buiten de diensturen familieleden en burgers helpen. Zo hebben de ambulanciers van de Civiele Bescherming onlangs de eerste zorgen kunnen toedienen aan een collega die zwaar gewond raakte na een ongeval in de kazerne van Liedekerke”.

Jabbeke heeft zijn ambulancedienst gestart op vraag van de burgemeester van Jabbeke. De FOD Volksgezondheid heeft de noodzaak hiervan onderzocht. Zeger Vermeulen, Federaal Gezondheidsinspecteur West-Vlaanderen: “We hebben samen met de omliggende ziekenhuizen en ambulancediensten onderzocht of de aanrijtijden van ambulances in de buurt voldoen aan de standaard. Zo hebben we vastgesteld dat er inderdaad een lacune was in de streek, zeker omdat de operationele eenheid van Jabbeke dichtbij de autostrade ligt. Deze bijkomende ambulancestandplaats helpt ons om volgens het principe van de snelste adequate hulp, tot een snellere dienstverlening te komen.

Ongeveer de helft van de interventies van de ambulance van de Civiele Bescherming van Jabbeke waren in de gemeente Jabbeke zelf. Een zesde van de interventies waren in Oudenburg. In totaal hebben zij mensen in meer dan zes omliggende gemeenten geholpen.
Burgemeester Daniël Vanhessche: “Sinds de ambulancedienst actief is op ons grondgebied heb ik niks dan lovende woorden gehoord. De aanrijtijden zijn meestal minder dan 5 minuten. Eveneens over de ambulanciers hoor ik dat de mensen zeer professioneel te werk gaan. Voor wat mij, en ook de ganse bevolking van Jabbeke betreft is de ambulancedienst van  de civiele bescherming Jabbeke onmisbaar geworden.

Ambulances bij de Civiele Bescherming

De operationele eenheden van de Civiele Bescherming zijn doorgaans een hulpdienst die in tweede lijn tussenkomen. Zij worden opgeroepen om versterking te bieden aan bijvoorbeeld de brandweer of de politie. Ook kunnen zij bij noodsituaties opgeroepen worden door een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken.

De ambulances van de Civiele Bescherming komen wel tussen in eerste lijn als zij de “snelste adequate hulp” ter plaatse kunnen zijn. Liedekerke rukt bovendien ook in eerste lijn uit in het geval van brand in hun omgeving. In Liedekerke en Crisnée was er al een ambulancedienst. Zij hebben 2554 interventies uitgevoerd in 2013.

eva.burm@ibz.fgov.be