Brandweerofficieren terug naar school

Fire brigade
Formation
Contact pour la presse: 
Eva Burm

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert van 26 tot 30 augustus in Campus Vesta (Ranst) voor de eerste keer een intensieve, praktijkgerichte “Summer Class” voor brandweerofficieren. Gedurende deze opleidingsweek zullen de 24 deelnemers van brandweerkorpsen uit heel België hun kennis van brandbestrijding, gevaarlijke stoffen en bevelvoering opfrissen. Bovendien krijgen ze de kans om nieuwe vaardigheden aan te leren en deze later ook te delen binnen hun eigen brandweerkorps, prezone of provinciale brandweerschool.

Luc Faes, Directeur Kenniscentrum a.i. en brandweercommandant Kasterlee: “In België kennen we geen permanente vorming of gevorderde praktijkopleidingen voor brandweerofficieren. Sommige brandweerkorpsen sturen hun officieren voor dergelijke opleidingen naar het buitenland, maar alle officieren zouden de kans moeten krijgen zich geregeld bij te scholen. Daarom lanceren we dit proefproject voor voortgezette brandweeropleidingen in België”

Er is een beperkte groep van 24 zeer gedreven en gemotiveerde brandweerofficieren geselecteerd. Zij zullen gedurende een hele week intensief trainen onder begeleiding van ervaren docenten en instructeurs uit binnen- en buitenland. De evaluatie van deze Summer Class zal dienen als basis voor toekomstige voortgezette opleidingen voor brandweer en Civiele Bescherming.

eva.burm@ibz.fgov.be