Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden richt een leercommissie op om de brand in Opwijk te onderzoeken

Brand in Opwijk - 9 april 2021
Fire brigade
Procedures
Press contact: 
Thomas Biebauw

 

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden richt een leercommissie met onafhankelijke experten op om de brand van 9 april in een appartementsgebouw in Opwijk te onderzoeken. Deze commissie zal conclusies en aanbevelingen formuleren voor zowel de brandveiligheids­voorschriften van gebouwen als voor het veilig tussenkomen van de brandweer. De overheidsopdracht voor het oprichten van de leercommissie wordt gelanceerd.

Vrijdag 9 april 2021 heeft een zware brand in het centrum van Opwijk op zeer korte tijd elf dakappartementen in de as gelegd. Ook de onderliggende appartementen liepen rook- en waterschade op.

Opvallend aan deze brand is dat het gebouw vrij recent was gebouwd, en dus aan gedetailleerde brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen.  Het is daarom belangrijk om te onderzoeken op welke manier de bouwwijze heeft bijgedragen aan het snelle en hevige verloop van de brand en of de geldende voorschriften inzake brandveiligheid moeten aangepast worden om gelijkaardige branden in de toekomst te vermijden.

Verder is het belangrijk om te onderzoeken hoe de brandweer dergelijke branden veilig en efficiënt kan aanpakken.  Via aanbevelingen kan de brandweer de snelle brandontwikkeling en de risico’s van dergelijke branden beter begrijpen en inschatten.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Als minister bevoegd voor het uitvaardigen van de brandveiligheidsvoorschriften wil ik een leercommissie oprichten, die in samenwerking met de brandweer onderzoekt waarom de brand in Opwijk, ondanks de bestaande voorschriften, zich zo snel heeft kunnen uitbreiden over het gebouw. Tegelijk zullen er technische aanbevelingen gemaakt worden die de brandweer toelaat om haar procedures te verbeteren om dit soort branden veiliger en efficiënter aan te pakken. We moeten lessen trekken uit deze brand.

De leercommissie heeft daarom als opdracht om nog voor het einde van dit jaar een rapport af te leveren dat een antwoord biedt op volgende vragen: Waarom heeft de brand zich zo snel en hevig kunnen ontwikkelen? Welke bouwkundige maatregelen zijn nodig om dit in de toekomst te verhinderen? Hoe zorgen we ervoor dat brandweer deze brand veilig kan aanpakken? 

De leercommissie gaat dus niet op zoek naar de verantwoordelijke voor de brand of wie schuld heeft aan de eventuele gebreken waardoor de brand is kunnen ontstaan. Dit maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek.

De overheidsopdracht om dit onderzoek uit te voeren is op 25 juni 2021 gelanceerd. Onderzoekers die interesse hebben kunnen hun voorstellen voor de aanpak van het onderzoek via deze overheidsopdracht indienen.

 

thomas.biebauw@ibz.fgov.be