Noodcentrale 112 Luxemburg als eerste uitgerust met een bovenprovinciaal dispatchingplatform: een eerste stap naar de integratie van alle Noodcentrales en een betere dienstverlening

Emergency centres 112
Procedures
Press contact: 
Olivier Labarre

 

Vanaf dinsdag 4 mei 2021 zullen de operatoren in de Noodcentrale 112 Luxemburg als eerste noodoproepen aannemen via een nieuw, bovenprovinciaal dispatchingplatform. In de volgende maanden zullen ook de andere Noodcentrales 112 overstappen op dit nieuwe dispatchingplatform. Dankzij deze bovenprovinciale organisatie zullen mensen die dringend hulp nodig hebben in de toekomst nog sneller geholpen kunnen worden.

 

 

Vandaag zijn de Noodcentrales 112 nog louter provinciaal georganiseerd. Dankzij het bovenprovinciaal dispatchingplatform zal een Noodcentrale 112 in de toekomst de hulpdiensten van een andere provincie kunnen alarmeren en uitsturen. De databanken van de verschillende Noodcentrales 112 worden samengevoegd tot één nationale databank en er zal gewerkt worden met een uniforme cartografie en gedeeld telefoniesysteem. Deze nieuwe werking zal leiden tot minder wachttijden en maakt een snellere inzet van ziekenwagens en brandweer uit een andere provincie mogelijk.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De Noodcentrales zullen na hun migratie naar dit nieuwe dispatchingplatform zicht hebben op alle beschikbare ziekenwagens en brandweermiddelen van het hele Belgische grondgebied. Gelijktijdig worden ook de procedures van oproepafhandeling geüniformeerd. In de praktijk verandert er niets. Een oproep naar het noodnummer 112 wordt in eerste instantie nog steeds in de bevoegde provinciale site opgenomen en afgehandeld. Pas wanneer bijvoorbeeld een Noodcentrale 112 geconfronteerd wordt met een forse toename van oproepen of tijdelijk moeilijk bereikbaar is door een technisch probleem kunnen dankzij het nieuwe dispatchingplatform andere Noodcentrales onmiddellijk bijspringen.

De overgang naar de nieuwe technologie werd de voorbije maanden voorbereid door de medewerkers van de Noodcentrales 112, de Directie 112 van de FOD Binnenlandse Zaken, de Dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de FOD Volksgezondheid, de NV Astrid en het personeel van de technologieleveranciers CityGIS, Telenet en Proximus zodat de integratie in een bovenprovinciaal dispatchingplatform vlot kan verlopen.

 

olivier.labarre@ibz.fgov.be