Europese certificering van de High Capacity Pumping module van de Civiele Bescherming

International missions
Civil protection
Intervention
Van 4 tot 7 mei 2017 hebben 20 specialisten van de Civiele Bescherming deelgenomen aan een grootschalige internationale oefening in Laubegg in Oostenrijk. Europa heeft daar de Belgische “High Capacity Pumping” (HCP) module om in het buitenland tussen te komen bij overstromingen geëvalueerd. Dit zodat deze opgenomen kan worden in het Europees mechanisme voor civiele bescherming. De Civiele Bescherming is geslaagd voor alle fasen van de certificering. De HCP-module zal nu dus snel officieel gecertificeerd worden.

België zal de HCP-module inzetten bij Europese noodsituaties en komt zo tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie om de middelen voor de bestrijding van overstromingen op Europees niveau te versterken.

De module "High Capacity Pumping"

In geval van overstromingen in het buitenland kan de Civiele Bescherming haar pompmodule met hoog debiet mobiliseren:

  • activering binnen de 6 uur en in een straal van 3000 km
  • 20 opgeleide en getrainde specialisten
  • 11 voertuigen
  • 4 à 12 pompen met hoog debiet (van 5.000 à 66.000 liter/minuut)
  • 2000 meter slangen

De Civiele Bescherming kan ook haar Goliath-pomp, die een gemeentelijk zwembad leeg kan pompen in 10 minuten dankzij haar debiet van 66.000 liter per minuut, individueel laten tussenkomen.

Deze middelen van de Civiele Bescherming laten B-FAST toe om in het buitenland tussen te komen om er snelle en doeltreffende hulp te bieden aan de getroffen landen. Ze werden al ingezet tijdens de overstromingen die Frankrijk in 2003, Roemenië in 2006 en Bosnië in 2014 troffen. In 2016 hebben ze deelgenomen aan de Europese oefening Sequana in Parijs.

Europees mechanisme voor Civiele bescherming

Het Europees mechanisme voor civiele bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen die getroffen worden door grootschalige rampen, hulp vragen. Het doel van dit mechanisme is om de interoperabiliteit van de middelen en de efficiëntie van de interventies van de Civiele Bescherming te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken, worden specifieke interventiemodules, die aan de kwaliteitsnormen voldoen, ingezet voor elk type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving, …).

Ze garanderen een betere coördinatie op het terrein, een uniek contactpunt en een antwoord gebaseerd op de noden, en ze maken het mogelijk om de verdubbeling van de middelen te vermijden. Elke module is autonoom, snel inzetbaar en samengesteld uit gespecialiseerd personeel.