Overgangsopleiding Dir-CP-Ops

Civil protection
Fire brigade
Formation
De vierde sessie van de overgangsopleiding voor Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) is deze week gestart. Het is nu de brandweerofficier met de hoogste graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, die de functie van Dir-CP-Ops opneemt.
Overgangsopleiding Dir-CP-Ops

Vanaf 1 januari 2018 kan je deze functie enkel uitoefenen als je het bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops hebt.
Om dit bekwaamheidsattest te kunnen krijgen, moet je als brandweerman de opleidingsmodule “crisisbeheer” (CRI3) volgen binnen het brevet OFF3. De overige disciplines kunnen de aparte opleiding Crisisbeheer (CRI3) of een gelijkwaardige opleiding volgen. Bovendien moet je slagen voor het assessment die op de opleiding volgt. Daarna maak je deel uit van een pool van Dir-CP-Ops. Om hierin te kunnen blijven functioneren, zal je dan acht uur per jaar bijscholing moeten volgen.

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert nu de overgangsopleiding om brandweermensen die in het verleden al geslaagd waren voor de opleiding crisissituatiebeheer, de kans te geven om in 24 uur in plaats van in 40 uur het bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops te behalen.

De opleiding deze week is een van de acht sessies die dit jaar georganiseerd worden. De overgangsopleidingen vinden plaats in samenwerking met Campus Vesta en het Institut Provincial de Formation de Liège en worden gefinancierd door het Sevesofonds.

Toegangsvoorwaarden overgangsopleiding Dir-CP-ops

Voor brandweer moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • in het verleden geslaagd zijn voor de opleiding crisissituatiebeheer
  • OFF3 zijn of houder zijn van het brevet OFF3 (het brevet van dienstchef is gelijkgesteld met het brevet OFF3)
  • ervaring hebben in de functie van Dir-CP-Ops.

Voor Civiele Bescherming moet je officier zijn.

Als je slaagt voor de overgangsopleiding Dir-CP-Ops en het assessment, ontvang je het bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops.

De kandidaten voor de overgangsopleiding Dir-CP-Ops zijn bepaald door de verschillende Provinciale Veiligheidscellen voor brandweer en politie, door de Algemene Directie Civiele veiligheid voor de Civiele Bescherming, en door Volksgezondheid voor de medische discipline.

Opleiding Crisisbeheer in OFF 3

In de toekomst wordt de opleiding geïntegreerd in het brevet OFF 3 voor brandweer.

De inhoud van de opleiding in het kort:

  • Leiderschap: hoe kan je als Dir-CP-Ops snel beslissingen nemen op basis van adviezen van de leden van de CP-Ops.
  • De functie van Dir-CP-Ops
  • Wat doet het coördinatiecomité
  • Praktijkoefeningen: virtuele en zandbakoefeningen
  • Host Nation Support

Meer info

Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.