Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Fire brigade
Staff
Administrative status

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 3.12.2020 – Pbl. 24.12.2020
24.12.2020
Ministerieel besluit
92 pagina's