Nieuwe catalogus voortgezette opleiding

Civil protection
Fire brigade
Formation

Vanaf vandaag kan de nieuwe catalogus voortgezette opleiding geraadpleegd worden op de site van de Civiele Veiligheid.
 
Deze nieuwe catalogus bevat alle opleidingen, die reeds vermeld waren in de vorige catalogus, maar werd aangevuld met een heel aantal opleidingen die in de loop van 2016 werden goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken.  De catalogus heeft nu ook een nieuwe structuur, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de brevet-, getuigschrift-, en attestopleidingen, die erkend worden als voortgezette opleiding. De attestopleidingen worden nu ook opgedeeld naar thema (brandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en andere), met vermelding van het doelpubliek.  Met het doelpubliek wordt het kader bedoeld, voor wie de attestopleiding het meest van toepassing is, maar uiteraard is het mogelijk om als midden of hoger kader een attestopleiding te volgen, die het lager kader als doelpubliek heeft.  Voor elke van deze attestopleidingen bestaat een fiche met o.a. doelstellingen en toelatingsvoorwaarden. Op dit moment zijn alle nieuwe attestopleidingen beschikbaar via volgende link. De oude opleidingsfiches worden momenteel geactualiseerd en zullen spoedig worden toegevoegd op de site.
 
Deze catalogus is geldig vanaf publicatie. Opleidingen die reeds gestart of gepland zijn op basis van de vorige catalogus, zullen erkend en gesubsidieerd blijven (ondanks de wijzingen ten opzichte van de huidige catalogus).  Er wordt wel gevraagd om bij de nieuwe planning gebruik te maken van de nieuwe catalogus.