27 specialisten van de Civiele Bescherming naar Noorwegen

Civil protection
Formation
Vrijdag 23 september 2016 om 8 uur vertrekken 27 agenten van de Civiele Bescherming in konvooi naar Noorwegen. Ze nemen deel aan een grootschalige internationale oefening die door Noorwegen georganiseerd wordt onder de koepel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Van 24 tot 29 september zullen zij hun reddingsmiddelen inzetten. Er zijn meer dan 70 landen, 300 experten en 30 internationale organisaties betrokken.

Sørland, een voor het scenario verzonnen land, wordt getroffen door zware overstromingen en vraagt aan de Europese Unie bijstand van de Lidstaten om hieraan het hoofd te bieden. Naargelang de noden worden gespecialiseerde teams van de Civiele Bescherming op gecoördineerde wijze ingezet op het terrein. Er wordt aan de Verenigde Naties eveneens gevraagd om de internationale humanitaire organisaties ter plaatse te coördineren.

België stelt voor om er drie types noodcapaciteiten in te zetten:

  • Een interventiemodule “High capacity pumping” (pompen met hoge capaciteit) van de Civiele Bescherming
  • De specialisten “Flood rescue using boats” (redding uit het water met boten) van de Civiele Bescherming, in gezamenlijk team met de Luxemburgers
  • Een beperkte medische module

Johan Boydens, bevelhebber van de Civiele Bescherming van Jabbeke, voert het bevel over dit multidepartementale team van 33 experten (27 Civiele Bescherming, 3 Volksgezondheid en 3 Defensie), voor hun internationale interventies samengebracht onder de noemer B-FAST.

De voornaamste doelstelling van deze “Triplex”-oefening bestaat erin de samenwerking tussen de Civiele Bescherming en de humanitaire actoren bij rampen te optimaliseren. Voor België is het eveneens de bedoeling om zijn gespecialiseerde teams te testen en kenbaar te maken bij zijn internationale partners.

Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen die getroffen worden door grootschalige rampen, hulp vragen. De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de interoperabiliteit van de middelen en de efficiëntie van de interventies van de Civiele Bescherming te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken, worden specifieke interventiemodules, die aan kwaliteitsnormen voldoen, ingezet voor elk type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving,…). Zij waarborgen een betere coördinatie op het terrein, een uniek contactpunt, een antwoord gebaseerd op de noden, en maken het mogelijk om de verdubbeling van de middelen te vermijden. Elke module is autonoom, snel inzetbaar en samengesteld uit gespecialiseerd personeel.