Brief van 21 november 2014 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten.

Feuerwehr
Zivilschutz
Requirierung

Niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad.

21.11.2014
Brief
1 pagina