Europese rampoefening in Waver

Zivilschutz
Feuerwehr
Ausbildung
Autoren-Name: 
Ellen Probst

Na de grootschalige Europese oefening in oktober 2013 in de haven van Antwerpen vindt er deze keer van 1 tot en met 4 februari 2014 een Europese table-top oefening plaats in Waver. Daarbij zal opnieuw een grote ramp in België worden gesimuleerd. De oefening wordt georganiseerd door de Federale Overheiddienst Binnenlandse Zaken binnen een consortium van vijf partners, waaronder vier Europese landen (Duitsland, Kroatië, Slovenië, België) en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De bedoeling is om de coördinatie van buitenlandse hulp in te oefenen in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming. Zeven Europese hulpteams gaan vier dagen lang België ondersteunen onder leiding van een Europees coördinatieteam. Er zullen geen interventies op het terrein gesimuleerd worden.

Sinds enkele dagen is er hevige regenval over het hele land en dat veroorzaakt heel wat problemen, niet alleen in België maar ook bij onze buurlanden. Alle eenheden van de Civiele Bescherming zijn samen met de brandweerkorpsen de overstromingen aan het bestrijden wanneer op vrijdag 31 januari ook nog eens een aardbeving het land treft. De schade van de aardbeving is het grootst in en rond Louvain-La-Neuve. Op zaterdag 1 februari vraagt België bijstand van het Europees mechanisme
voor Civiele Bescherming via het Emergency Response & Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie.
Zeven buitenlandse teams komen nog diezelfde dag aan in België:

  • 3 USAR (urban search and rescue) teams uit Oostenrijk, Bulgarije en Italië
  • 1 medisch evacuatieteam uit Duitsland
  • 2 High capacity pumping teams uit Italië en Polen
  • 1 team met waterzuiveringstation uit Kroatië

De oefening begint wanneer het Europese coördinatieteam (samen met een  Technical Assistance and Support team) voor het eerst de autoriteiten ontmoet in Waver. Van hieruit zullen ze de hulp organiseren en de teams coördineren om ze zo efficiënt mogelijk in te schakelen in het algemene hulpsysteem.

De oefening richt zich vooral op de samenwerking tussen de verschillende hulpteams, de coördinatie van procedures en de onderlinge communicatie. België krijgt zo de kans om na de oefening in Antwerpen, zich ook in een andere provincie voor te bereiden op een ramp waarbij buitenlandse hulp nodig is. De teams worden niet effectief ingezet, enkel de teamleader en de adjunct teamleader nemen deel aan de oefening.

Uit België nemen leden van de brandweer van Waver deel, van de eenheden van de Civiele Bescherming, van de Algemene Directie Crisiscentrum en de Algemene Directie Civiele Veiligheid, meer bepaald het Federaal Kenniscentrum en de Internationale Cel.

ellen.probst@ibz.fgov.be