Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een toelage aan de nv A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het ASTRID-netwerk voor het begrotingsjaar 2018.

Notrufzentrale 112
Zivilschutz
Matériel / procédure radio - ASTRID
27/06/2018
Koninklijk besluit
1 pagina