Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / aanwervingsvoorwaarden
16/04/2015
Ministeriële omzendbrief
9 pagina's