Koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

Brandweer
Opleiding

opgeheven op 1 januari 2016 bij Koninklijk Besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, art. 80 (B.S. 07.12.2015)

07/12/2015
Koninklijk besluit
22 pagina's